Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Alois Jirásek a Zikmund Winter

Alois Jirásek a Zikmund WinterKategorie: Seminárky/referáty z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s životem a tvorbou Aloise Jiráska a Zikmunda Wintra a popisuje děj jejich významných děl.

Obsah

1.
Alois Jirásek
1.1.
Život
1.2.
Tvorba
1.3.
Děje Jiráskových děl
1.3.1.
F. L. Věk
1.3.2.
Psohlavci
1.3.3.
Proti všem
1.3.4.
Filozofská historie
1.3.5.
Temno
2.
Zikmund Winter
2.1.
Život a tvorba
2.2.
Děj románu Mistr Kampanus

Úryvek

"Alois Jirásek
1851 –1930
Tvůrce české historické beletrie se narodil 23,srpna 1851 v Hronově a pocházel ze starého selského a písmáckého rodu.Studoval nejprve na německém piaristickém gymnáziu v Broumově,později na českém gymnáziu v Hradci Králové.Historii studoval na filozofické fakultě v Praze.V Praze se také seznámil jako vysokoškolský student ,pokoušející se o první kroky k literární tvorbě,se spisovateli z časopisu Lumír a spřátelil se s Mikolášem Alšem.Od roku 1874 vyučoval na gymnáziu v Litomyšli ,teprve po 14 letech přešel do Prahy.Za první světové války podepsal jako jeden z prvních známý Manifest českých spisovatelů.(1917.)Zemřel 12. března 1930 v Praze
a je pohřben v rodném Hronově.
Jiráskovo dílo dovršilo buditelskou tradici české literatury.Svou demokratickou představu národních dějin ,vycházející v podstatě z koncepce Palackého,ztělesnil Jirásek umělecky v obrazech velkých pro národ rozhodujících dějinných epoch.Vrchol národní minulosti spatřoval v husitství a v bratrství, významně také popsal národní obrození.
Ačkoli Jiráskovo rozsáhlé dílo zahrnuje v podstatě celou národní minulost od doby mytické po dobu spisovatelova mládí, (povídky odehrávající se v době prusko – rakouské války )
látkově se autor soustředil především na tyto tři zásadní mezníky dějin tehdejší doby – husitskou, pobělohorskou a národní obrození.
Dobu husitskou zobrazil Jirásek ve třech rozsáhlých románových skladbách.Trilogie
Mezi proudy – (jednotlivé části 1.Dvojí dvůr,2.Syn ohnivcův,
3.Do tří hlasů ),
vypravující o vzniku české reformace v době Václava IV.Druhá trilogie Proti všem
( jednotlivé části 1.Skonání věků,2.Kruciáta,3.Boží zástup ) líčí vlastní vznik husitství a jeho chiliastických počátků ,jeho rozmach v době vzniku Tábora a jeho vyvrcholení bitvou proti křižákům na Vítkově.

Umělecky nejhodnotnější je třetí trilogie Bratrstvo –( jednotlivé části 1.Bitva u Lučence,
2.Mária,3:Žebráci ) o bratrských vojscích na Slovensku, zobrazující husitství
v jeho posledním období.
K husitské a reformační tematice patří ještě nedokončený dvoudílný román o Jiřím z Poděbrad Husitský král román Konec a počátek zakládání jednoty bratrské a povídka Zemanka.
Umělecké ztvárnění pobělohorské doby je tématem románu Skály,představujícího na osudech zemanské rodiny pobělohorskou tragédii národa i útlak lidu, bouřícího se proti poddanství.Román Psohlavci s ústřední postavou legendárního chodského hrdiny Jana Sladkého – Koziny je rovněž obrazem vzpoury ,stejně jako Skaláci,zobrazující selskou rebelii na Náchodsku v roce 1775:
Nejvyzrálejším Jiráskovým románem je Temno,
Široká románová freska demonstruje morální, kulturní a společenskou situaci národa ve dvacátých letech osmnáctého století v prostředí pražského měšťanstva ,tajných nekatolíků a drobné šlechty.V románu je také zachyceny postava proslulého ničitele českých nekatolických knih ,jezuity Antonína Koniáše.
K dílům zobrazujícím doznívání protireformační doby ,dobu rokoka a osvícenství patří Poklad, Sousedé,povídka Pandurek a dvě další povídky porovnávající panský život na dvoře vévody Zaháňského v protikladu k bídě nevolných sedláků Na dvoře vévodském a Ráj světa,zobrazující přepychový život rokokových kavalírů v době Vídeňského kongresu.(1815).
Román F.L.Věk shrnuje období národního obrození od konce sedmdesátých let 18.století do dvacátých let 19. století.Hlavní hrdinou románu je dobrušský osvícenský student a později kupec František Ladislav Hek ,ve kterém je popsán život ve městech i na venkově i ostatní události v Evropě.Vedle Věka se tu setkáváme s dalšími obrozenci, např.Václavem Thámem,Janem Theobaldem Heldem,Stanislavem Vydrou,V.M.Krameriem,S. Hněvkovským apod."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50897c7ab1efd.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
A_Jirasek_Z_Winter.doc (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse