Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Antická literatura - maturitní otázka

Antická literatura - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se formou stručných hesel věnuje charakteristice doby, mytologii a poté starořecké a římské tvorbě. Podrobněji se věnuje řeckému dramatu.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Řečtí bohové
3.
Starořecká literatura
4.
Řecké drama
4.1
. Aischylos, Sofokles, Euripides, Aristofanes
5.
Římská literatura
5.1
Dělení
5.2
Satira
5.3
Epigram
5.4
Poezie

Úryvek

“Řecké drama (Antické drama)
- má rituální původ (obřad)
- bylo představováno 2 hlavními žánry - tragédie, komedie
- koncem měsíce března oslavovali Řekové boha veselí a vína Dionýsa, při závěrečných slavnostech přednášel sbor pěvců v maskách písně, doprovážené tancem. Z toho postupně vzniklo divadelní představení.
- počátky asi 5. st. př. n. l.
- zakladatelem Thespis
- náměty brali Řekové z mytologie = bájesloví
- hráli jenom muži, 1-3 herci
- scény byly bez rekvizit
- děl končil záhubou hlavního hrdiny v zápase s osudem, který představovali bohové
- základní konflikt - člověk proti osudu
- stavba antického drama - byla dodržována jednota místa, času a děje- použil až v renesanci W. Shakespeare

Řečtí dramatikové: - tragédie• Aischylos, • Euripides, • Sofokles
- komedie • Aristofanes

Aischylos:
- pocházel ze staré statkářské rodiny, účastnil se řecko-perských válek
- z jeho tvorby se zachovalo několik tragédií: Peršané, Sedm proti Thébám, Spoutaný
Prométheus - hra vypráví o hrdinovi, který trpěl celý život za to, že ukradl bohům oheň
- ve svých hrách zastával Aischylos názor, že bohové určují každému člověku jeho osud
a člověk je proti tomu bezmocný.
- trilogie - Oresteia
ukázka: Aischylos - Oresteia - viz čtenářský deník

Sofokles:
- ,,Mnoho je na světě mocného, nic však mocnější člověka“
- náměty pro své hry čerpal z pověstí o thébském královském rodě
- narozdíl od Aischyla ho nezajímala otázka krevní msty, zobrazuje především ženské postavy (hrdinky), které se pokoušely samy rozhodovat o svém osudu, řídí se svým vlastním morálním zákonem, mají odvahu postavit se proti osudu, ale většinou podléhají
- Antigona, Elektra, Král Oidipus
ukázka: Sofoklés - Antigona - viz čtenářský deník"

Poznámka

Ukázky se odkazují k autorovu čtenářskému deníku, který není na serveru přítomen.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47bc62c9ef8c3.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Anticka_literatura.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse