Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Antická literatura - maturitní otázka

Antická literatura - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se věnuje tématu antické literatury. Formou krátkých hesel zpracovává období starověku, i středověku. Charakterizuje literární tvorbu za starověkého Říma. Jmenuje nejznámější autory, i jejich díla, a velmi stručně vystihuje jejich obsah.

Obsah

1.
Starověk
1.1.
Archaické období
1.1.1.
Homér
1.1.2.
Sapfó
1.1.3.
Ezop
1.2.
Antické období
1.2.1.
Aischylos
1.2.2.
Sofoklés
1.2.3.
Euripidés
2.
Řím
2.1.
Staré období
2.1.1.
Plautus
2.2.
Klasické období
2.2.1.
Cicerot
2.3.
Postklasické období
2.3.1.
Seneca
3.
Středověk
3.1.
Francie – Píseň o Rolandovi
3.2.
Německo – Píseň o Niebelunzích
3.3.
Rusko – Slovo o tažení Igorově

Úryvek

"STAROVĚK
První významné kulturní centrum bylo ŘECKO. Výhodná zeměpisná poloha umožňovala kontakt s ostatními civilizacemi. Vliv na kulturu a vzdělanost. Byli dobří mořeplavci. Řekové pěstovali vědu, zabývali se i filozofií (Sokrates, Platon, Aristoteles). Rozvíjí se řeznictví tzv. Filipiky – útočné řeči proti Filipu Makedonskému. Zakladatel řečnictví byl Demostenes.

Vědecké disciplíny – Pythagoras – Matematika, Hypokrates – lékařství, Herodolos – historie.

Rozdělení – archaické období, atické období, helénistické období

A) Archaické období (8. – 6. století př.n.l.)
Rozvoj eposu, lyrické básnictví. Epika – má děj. Lyrika – nemá děj, city, pocity.

Homér – jeho eposy Ílias, Odyssea
Sapfó – milostná poezie plná citu a lásky
Ezop – psal bajky = vyjadřují lidovou moudrost, zvířata přejímají vlastnosti lidí a poukazují hlavně na ty špatné.

B) Antické období (6. – 5. století př.n.l.)
Vzniká drama – tragédie, komedie, činohra

Tragédie – od slova trágos = kozel. Na oslavách boha Dionísia se muž přestrojoval do kozlí kůže a hrál divadlo.
Aischylos – zakladatel řečnické tragédie, zavedl 2 herce. Peršané, Oresteia, Prométheus.

Sofokles – zavedl 3 herce. Élektra, Král Oidipús

Eurípides – zavádí na scénu DEUS EX MACHINA = zápletku vyřešil bůh. Napsal Médea.

Komedie – vznikla z rozpustilých písní na oslavách boha Dionísia, měly satirický ráz (výsměch, posměch, kritika)
Aristofanés – poukazoval na nedostatky v Athénách. Jezdci, Mír, Žáby – neoblíbené.

ŘÍM
- díla byla psána latinsky, většina nepůvodních, převzatých z řecké literatury

Období – staré, klasické, postklasické

A) Staré období (3. – 2. století př.n.l)
Plautus – prapůvod opery. Hra O Hrnci, Pseudulus – komedie. Hlavní postavou je prohnaný člověk. Chlubivý Voják – stal se předlohou pro Shakespeara, Faust. Vytváří typ lakomce, vytváří ho Moliér."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49737ef1b0bcd.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
MO_Antic_literatura.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse