Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Antické základy evropské literarní kultury - maturitní otázka 1/7

Antické základy evropské literarní kultury - maturitní otázka 1/7


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace Gymnázium, Nymburk, Komenského 779, Nymburk

Charakteristika: Práce v bodech seznamuje s literaturou antického Řecka a Říma. Ve stručnosti uvádí jejich základní znaky a časové dělení. Poté se věnuje žánrům jednotlivých období a poskytuje přehled nejvýznamnějších autorů. Krátce je charakterizuje a představuje jejich stěžejní díla. Následující část série maturitních otázek naleznete zde Světová poezie na přelomu 19. a 20. století - maturitní otázka 2/7.

Obsah

1.
Řecká literatura
1.1
Archaické období
1.1.1
Epika - Homér
1.1.2
Lyrika
1.1.3
Epika
1.2
Attické období
1.2.1
Tragédie
1.2.1.1
Aischylos
1.2.1.2
Sofokles
1.2.1.3
Euripidés
1.2.2
Komedie
1.2.2.1
Aristofanés
1.2.3
Historická próza
1.2.3.1
Herodotós
1.2.3.2
Thukidides
1.2.4
Řečnictví
1.2.4.1
Demosthenés
1.2.4.2
Isokratés
1.2.5
Filosofická próza
1.2.5.1
Platón
1.2.5.2
Aristoteles
1.3
Helénistické období
1.3.1
Theokritos
1.3.1
Nová komedie
1.3.1.1
Menandros
2.
Římská literatura
2.1
Staré období
2.1.1
Komedie
2.1.1.1
Plautus
2.1.1.2
Terentius
2.2
Klasické období
2.2.1
Tendenční básnictví - Lucretius
2.2.2
Řečnictví - Cicero
2.2.3
Lyrická poezie - Catullus
2.2.4
Paměti
2.2.4.1
Caesar
2.2.4.2
Publius Vergilius Maro
2.2.4.3
Ovidius
2.2.4.4
Horatius
2.3
Stříbrný věk
2.3.1
Satira, epigramy, historie
2.3.5
Satira - Petronius
2.3.6
Filosofie - Seneca
2.4
Období úpadku – Marcus Aurelius

Úryvek

"Attické období
o Koncem března se pořádaly slavnosti zasvěcené bohu vína a veselí Dionýsovi
o Dithyramby – pěvci v kozích kůžích, předváděli písně s tanci
o -> z toho vznikla tragédie – „písně králů“- později komedie
o Části dramatu:
- Expozice – kolize – krize – peripetie - katastrofa
Tragédie
- Řešení závažných dobových problémů
- Marný boj člověka proti vůli bohů či osudu (fyzicky podléhá, mravně vítězí)
- Čerpá téma z mytologie
-Hrdinové – odvážné, statečné, kruté, samolibé
- Jednota času, místa, děje
- Mluvené slovo, zpěv, tanec
- Chór – vyjadřuje veřejné mínění

AISCHYLOS
• Čerpá ze starých řeckých mýtů
• Řeší mravní problémy
• Bohové především určují člověku osud – není úniku -> odpovědnost předchází na další pokolení
• Rozpory rodové a městské společnosti
• Zavádí druhého herce – dialogy jednajících postav
• Zachováno 7 tragédií z 80
• Dílo:
o Prosebnice
o Peršané
- Oslava vítězství Řeků u Salamíny -> hrdost vítězů, síla jednoty, závislost na bozích
o Sedm proti Thébám
o Spoutaný Prométheus
o Oresteia
- Aganemnon zavražděn manželkou Klytaimnestrou a jejím milencem
- Jeho syn Orestes pomstí jeho vraždu a zabije svoji matku a milence
- Pronásledují ho Erinye, ujali se ho bohové a nakonec je osvobozen
- -> spravedlivá pomsta, poslušný nástroj bohů

SOFOKLES
• Trojské báje a pověsti v thébském rodu
• Ideály demokracie za Perikla
• Porušení božských zákonů je trestáno
• Dílo:
o Elektra
- Sestra Oresteia
- Celý život se připravuje, že pomstí otcovu smrt. Dostala zprávu, že je bratr mrtev -> rozhodne se, že se pomstí sama. Orestes pak přijde a pomstí se společně.
o Antigona
- Oidipova dcera
- Bratři se přou o moc
- Polyneikos se vydá proti rodnému městu, oba hynou. Král Kreon zakáže Polyneika pohřbít, Antigona to ale udělá a je za trest odsouzena smrti. Raději se však sama oběsí, přestože jí Kreon chtěl nakonec dát milost. Kreonův syn a následně jeho žena se zabijí.
- Konflikt mezi morálkou a zákony vládců
o Král Oidipus"

Poznámka

Práce byla využita na Gymnáziu Nymburk pro přípravu na maturitní zkoušku. Je psaná formou odrážek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e368704bc9fe.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Anticke_zaklady_evropske_lit_MO.doc (103 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse