Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Balada, romantismus a historické náměty - maturitní otázky

Balada, romantismus a historické náměty - maturitní otázky

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text obsahuje znalosti, které jsou vyžadovány u maturitní zkoušky z literatury. Jedná se o jakousi osnovu, která bodově seznamuje s tématem balady v české a světové literatuře, národním obrozením, romantismem a májovci. Dále se věnuje nejen venkovu v literatuře 19. století a českému divadlu od nejstarších dob, ale také historickým námětům, české poezii, i světové a české literatuře na přelomu 19. a 20. století. Text uvádí významné české a světové autory, včetně jejich děl. U nás najdete také první a druhou část vypracovaných okruhů: Literatura-maturitni-otazky. Česká-literatura-renesanční-a-humanistická- maturitní otázky.

Obsah

1.
Balada
1.1.
Obecné poznatky o baladě
1.2.
Dělení balady
1.2.1.
Francouzská (villonská) balada
1.2.2.
Italská balada
1.2.3.
Lidová balada
1.2.4.
Klasická (romantická) balada
1.2.5.
Sociální balada
1.3.
Balada v české literatuře
1.3.1.
Šebestián Hněvkovský
1.3.2.
František Ladislav Čelakovský
1.3.3.
Karel Jaromír Erben
1.3.4.
Sociální balada (Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Rudolf Mayer, Jaroslav Vrchlický, Petr Bezruč, Jiří Wolker, Vítězslav Nezval, Jiří Mahen)
1.3.5.
Baladický příběh (Marie Majerová, Ivan Olbracht, Karel Nový, Vladislav Vančura, Jarmila Glazarová, Karel Čapek, Josef Čapek, Viktor Dyk, František Hrubín, Jiří Voskovec a Jan Werich)
1.4.
Balada ve světové literatuře
1.4.1.
Francouzská balada (Francois Villon)
1.4.2.
Anglická balada (Walter Scott)
1.4.3.
Německá balada (J. W. Goethe)
1.4.4.
Slovenská balada (Janko Kráľ)
2.
Národní obrození
2.1.
Období obranné
2.1.1.
Jazykověda (Josef Dobrovský)
2.1.2.
Historie (Gelasius Dobner, F. M. Pelcl)
2.1.3.
Osvěta (Václav Matěj Kramerius)
2.1.4.
Divadlo (Bouda, Václav Thám)
2.1.5.
Poezie (Václav Thám, A.J.Puchmajer)
2.2.
Období ofenzivní
2.2.1.
Literatura vědecká (Josef Jungmann)
2.2.2.
Historie (František Palacký, Pavel Josef Šafařík)
2.2.3.
Literatura umělecká (Jan Kollár, František Ladislav Čelakovský)
2.2.4.
Rukopisy
3.
Balada
3.1.
Dělení balady
3.2.
Balada v české literatuře – pouze výčet autorů
4.
Romantismus
4.1.
Preromantismus
4.1.1.
Francie
4.1.2.
Německo
4.1.3.
Rusko
4.2.
Obecné poznatky o romantismu
4.2.1.
Znaky v hudbě
4.2.2.
Sochařství
4.2.3.
Malířství
4.3.
Světový romantismus
4.3.1.
Anglie (G. G. Byron, P.B.Shelley, W.Scott, E.Bronteová, Ch.Bronteová)
4.3.2.
Francie (R. Chateaubriand, V. Hugo, Stendhal)
4.3.3.
Německo (Novalis, Bratři Grimmové, H. Heine)
4.3.4.
USA (E. A. Poe, Longfellow)
4.3.5.
Rusko (A. S. Puškin, M. J. Lermontov)
4.3.6.
Polsko (A. Mickiewicz)
4.3.7.
Maďarsko (S. Petôfi)
4.4.
Romantismus v slovenské literatuře.
4.4.1.
Ľudovít Štúr
4.4.2.
Samo Chalupka
4.4.3.
Ján Matuška
4.4.4.
Ján Botto
4.4.5.
Janko Kráľ
4.4.6.
Andrej Sládkovič
4.4.7.
Ján Kalinčiak
4.5.
Romantismus v české literatuře
4.5.1.
Karel V. Frič
4.5.2.
Josef Kajetán Tyl
4.5.3.
Václav K. Klicpera
4.5.4.
Karel Jaromír Erben
4.5.5.
Karel Hynek Mácha
5.
Májovci
5.1.
Charakteristika doby
5.2.
Představitelé
5.2.1.
Jan Neruda
5.2.2.
Vítězslav Hálek
5.2.3.
Karolína Světlá
5.2.4.
Adolf Heyduk
5.2.5.
Václav Šolc
5.2.6.
Rudolf Mayer
5.2.7.
G. P. Moravský
5.2.8.
Jakub Arbes
6.
Venkov v literatuře 19. století
6.1.
Česká venkovská próza
6.1.1.
Božena Němcová
6.1.2.
Karel Jaromír Erben
6.2.
Májovci (Vítězslav Hálek, Karolína Světlá)
6.3.
Ruchovci (Svatopluk Čech)
6.4.
Venkovská próza v realismu
6.4.1.
Karel Václav Rais
6.4.2.
Tereza Nováková
6.4.3.
Antal Stašek
6.4.4.
Josef Holeček
6.4.5.
Jan Herben
6.4.6.
Jindřich Šimon Baar
6.4.7.
Karel Klostermann
6.4.8.
Ignát Herrmann
6.5.
Venkov v realistickém dramatu
6.5.1.
Ladislav Stroupežnický
6.5.2.
Gabriela Preissová
6.5.3.
Alois Jirásek
6.5.4.
Alois a Vilém Mrštíkové
6.6.
Světová venkovská próza
6.6.1.
Slovensko (Svetozár Hurban Vajanský, Martin Kukučín)
6.6.2.
Francie (Victor Hugo, Honoré de Balzac)
6.6.3.
Polsko (Adam Mickiewicz)
6.6.4.
Rusko (N. V.Gogol, I. S. Turgeněv)
7.
České divadlo (drama) - od nejstarších dob do roku 1918
7.1.
Od počátku do konce 14. Století
7.1.1.
Pašijové hry
7.1.2.
Mastičkář
7.2.
15. Století – 1620 (Pavel Kyrmezer)
7.3.
Drama v době pobělohorské
7.3.1.
Jezuitské divadlo
7.3.2.
Interludia
7.3.3.
Kramářská píseň
7.3.4.
Lidové drama
7.3.5.
Loutkové divadlo
7.4.
Národní obrození
7.4.1.
Divadlo v Kotcích
7.4.2.
Stavovské divadlo
7.4.3.
Bouda
7.5.
Osobnosti 1. poloviny 19. století (Jan Nepomuk Štěpánek, Václav Kliment Klicpera, Josef Kajetán Tyl, Karel Sabina)
7.6.
2. polovina 19. století – 1918
7.6.1.
Prozatímní divadlo
7.6.2.
Národní divadlo
7.6.3.
Realistické drama
8.
Historické náměty
8.1.
Česká literatura
8.1.1.
Kroniky
8.1.2.
Historické náměty v době národního obrození
8.1.3.
Romantismus
8.1.4.
Historická próza v kritickém realismu (Alois Jirásek, Zikmund Winter, V. B. Třebízský)
8.1.5.
Historické náměty ve 20. Století
8.2.
Světová literatura
8.2.1.
Polsko (Henryk Sienkiewicz)
8.2.2.
Rusko (L. N. Tolstoj, A. S. Puškin)
8.2.3.
Anglie (Walter Scott)
9.
Česká poezie 70. až 90. let 1 soletí
9.1.
Charakteristika doby
9.2.
Směr národní (Svatopluk Čech, Eliška Krásnohorská, Josef Václav Sládek)
9.3.
Směr kosmopolitní – lumírovci (Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer)
10.
Světová a česká literatura na přelomu 19. a 20. století
10.1.
Charakteristika doby
10.2.
Světová literatura
10.2.1.
Realismus (Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Charles Dickens, William Makepeace Thackeray, Lev Nikolajevič Tolstoj, Fjodor Michailovič Dostojevskij, Anton Pavlovič Čechov, Émile Zola)
10.2.2.
Nové umělecké směry konce 19. století (impresionismus, symbolismus, dekadence)
10.2.3.
Prokletí básníci (Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud)
10.2.4.
Umělecké směry počátku 20. století (civilismus, expresionismus, futurismus, kubismus, kubofuturismus, dadaismus)
10.3.
Česká literatura
10.3.1.
Česká moderna (Josef Svatopluk Machar, Antonín Sova, Otokar Březina, František Xaver Šalda, Karel Hlaváček)
10.3.2.
Česká literatura na přelomu 19. a 20. století (Viktor Dyk, Fráňa Šrámek, Karel Toman, František Gellner, S. K. Neumann, Petr Bezruč)
10.3.3.
Kritický realismus
10.3.4.
Naturalismus (Karel Matěj Čapek Chod, Karel Josef Šlejhar, Josef Merhaut)
11.
Česká poezie mezi dvěma válkami
11.1.
Proletářská poezie (Jiří Wolker, Josef Hora, Jindřich Hořejší, Jaroslav Seifert, Konstantin Biebl)
11.2.
Poetismus (Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, František)
11.3.
Surrealismus (Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl)
12.
České drama v období mezi dvěma válkami
12.1.
Charakteristika doby a významní autoři (Jaroslav Kvapil, K. H. Hilar, Stanislavskij)
12.2.
Historické drama (Miloš Marten, Viktor Dyk, Arnošt Dvořák, Jiří Mahen)
12.3.
Lyrické drama (Fráňa Šrámek, Karel čapek, František Hrubín, Arnošt Dvořák)
12.4.
Groteska (bratři Čapkové, Lev Blatný, Ladislav Klíma + Arnošt Dvořák)
12.5.
František Langer a bratři Čapkové
12.6.
Avantgardní divadlo
12.6.1.
Divadlo autorské (Osvobozené divadlo - Voskovec, Werich, Ježek)
12.6.2.
Divadlo režisérské (D-34 - E. F. Burian)
12.6.3.
Divadlo za okupace

Úryvek

"BALADA
1) Obecné poznatky o baladě
BALADA - lyrickoepická báseň s pochmurným dějem, rychlého spádu, stručnými dialogy a tragickým zakončením
- odvozována od romanského ballare - tančit
- tématika původně fantastická, hrdinská, milostná, v novověku sociální
2) Dělení balady
a) Francouzská (villonská) balada
- patří k nejstarším baladám
- lyrická báseň složená ze 4 strof, první 3 strofy mají 7-12 veršů, poslední strofa se nazývá poslání a má 4-6 veršů, verš, kterým je uzavřeno poslání se jako refrén opakuje v závěru každé strofy předchozí, užívá 2-3 rýmy - u nás ji pěstoval Nezval, Mahen, Voskovec a Werich - písně
b) Italská balata
- lyrická báseň, kde se snoubí píseň s básní
- 14 veršů rozdělených do 2 strof
- u nás ji pěstoval Vrchlický
Balada v novověkém smyslu má počátky v Anglii a Skotsku => šířil ji Thomas Percy - napsal Památky starodávné anglické poezie (1765)
c) Lidová balada
- vznikla mezi lidem, lépe dokáže vyjádřit city, nálady, tužby
- rozvíjení příběhu na mravním principu
- motivy - každodenní život
- "dramat v kostce"
- lidové balady byly kdysi zpívány, spojena s nápěvem - písně - Osiřelo dítě, Matka vražednice
- balada - Tři dcery
d) Klasická (romantická) balada
- vliv lidové slovesnosti, nadpřirozené jevy, bytosti
e) Sociální balada
- zachycuje svět, kde původcem zla je společnost, která člověka zotročuje a pokořuje
3) BALADA V ČESKÉ LITERATUŘE
Š E B A S T I Á N H N Ě V K O V S K Ý (1770-1847)
- VNISLAV A BĚLA - sentimentální balada
- psal i burleskní balady - osvícensky se vysmívá lidovým pověrám
F R A N T I Š E K L A D I S L A V Č E L A K O V S K Ý
- Ohlas písní českých - balada v lidovém tónu TOMAN A LESNÍ PANNA - Toman z nešťastné lásky se dá lesem, potká lesní pannu, umírá"

Poznámka

Jedná se o osnovu k maturitním tématům.
Práce obsahuje překlepy a působí nepřehledně.
Bod 2 a 3 je celý obsažen také v práci: http://www.seminarky.cz/-17624.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17634
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse