Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Díla abecedně > Charles Baudelaire

Díla od autora: Charles Baudelaire

Životopisy spisovatele: Charles Baudelaire

Název Goodness Staženo

Charles Baudelaire: Květy zla

Tato práce seznamuje s básnickou sbírkou Květy zla od francouzského básníka Charlese Baudelaira. Nejdříve toto dílo charakterizuje, poté stručně analy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1638x

Baudelaire Zdechlina-rozbor

Podrobný rozbor básně Zdechlina od prvního prokletého básníka Charlese Baudelaira.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1469x

Baudelaire- Květy zla

Jedná se o rozbor díla Květy zla podle nových osnov k maturitě r. 2015. Popisuje nejen rozbor díla, ale i život autora.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

615x

Charles Baudelaire: Báseň o hašiši

Tato práce se věnuje známému dílu Charlese Baudelaira Báseň o hašiši. Poměrně stručně se zabývá obsahem básně, který popisuje účinky hašiše na lidský ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

260x

Charles Baudelaire: Květy zla

Práce obsahuje znění básní z Baudelairovy sbírky Květy zla.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


250x

Charles Baudelaire: Mršina

Tato práce se zabývá analýzou básně Charlese Baudelaira - Mršina. Autor rozboru uvádí znění básně i stručnou charakteristiku celé sbírky. Nechybí stru... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

115x

Charles Baudelaire: Květy zla

Práce seznamuje s životem Charlese Baudelaira a jeho nejznámějším dílem, básnickou sbírkou Květy zla. Úvodní část sestává z nastínění autorova života,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

21x

Charles Baudelaire: Květy zla

Seminární práce z českého jazyka a literatury je zaměřena na Baudelairovu sbírku Květy zla. Před samotným rozborem díla seznamuje se společensko-histo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

15x

Charles Baudelaire: Hořké propasti

Tento text krátce seznamuje s Baudelairovým životem a poté se již věnuje českému výboru z básnické sbírky Květy zla. Nejprve se zabývá Baudelairovou o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

8x