Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Božena Němcová: Babička

Božena Němcová: Babička


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Božena Němcová

Životopisy spisovatele: Božena Němcová

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Po uvedení základních informací o knize a její autorce je popsán děj románu. Práce obsahuje také stručnou charakteristiku postav a přibližuje myšlenku díla i jeho jazykové a kompoziční prostředky.

Obsah

1.
Údaje o knize
2.
Informace o autorovi
3.
Děj
4.
Charakteristika postav
5.
Myšlenka díla
6.
O díle

Úryvek

"Autor: Božena Němcová
Dílo: Babička

Vznik díla: 1855, v době, kdy umíral její syn, celkem 350 vydání
Žánr: povídka
Druh: próza
Místo a doba děje: Rakouské císařství, Čechy, venkov - Staré Bělidlo u Ratibořic, kolem roku 1830 – vláda Josefa II.

Informace o autorovi: Božena Němcová, vlastním jménem Barbora Novotná, později Barbora Panklová byla česká spisovatelka považována za zakladatelku novodobé české prózy, ve svých dílech se zaměřuje spíše na popis postav a přírody než na popis děje. V dospělosti ji rodiče našli ženicha - Josefa Němce, s nímž neprožila šťastné manželství. Kromě povídek napsala také básně (Ženám českým), cestopisy (Vzpomínky z cesty po Uhrách) a různé lidové slovesnosti (Národní báchorky a pověsti).

Téma knihy: život obyvatel na vesnici, jejich zvyky a tradice, zážitky z dětství B. Němcové
Informace o autorovi: česká spisovatelka, považována za zakladatelku novodobé české prózy, ve svých dílech se zaměřuje spíše na popis postav a přírody než na popis děje

Obsah: První část knihy je věnována popisu života na Starém bělidle, každodenním činnostem babičky, dětí a dalších lidí. Babička děti vychovává ke svým mravům, v duchu lásky, mírumilovném soužití s přírodou a vlastenectví.
V druhé části knihy jsou rozvíjeny příběhy dalších postav. Babička se setkala s kněžnou, která byla okouzlena babiččinou prostotou, srdečností a citlivostí. Babička s vnoučaty navštívila zámek, kde poznali i slečnu Hortensii, která si zamilovala děti. Babička se přimluvila za chudou rodinu Kudrnovu, které kněžna ráda pomohla. Hortensie byla vychována v Itálii, kde se učila malovat. Zamilovala se do svého učitele. Kněžna o jejích citech nevěděla a chtěla ji provdat za správce. Hortensie onemocněla a byla velmi smutná. Když babička viděla na obraze Hortensiina učitele, poznala na ní, že ho miluje, a přimluvila se u kněžny. Kněžna ráda provdala Hortensii za malíře. Hortensie porodila dítě, ale po dvou letech od svatby zemřela.
Viktorka byla veselé děvče, které se líbilo chlapcům. Viktorku začal sledovat a pronásledovat podivný, tmavý voják, který byl do ní zamilovaný. Viktorka se kvůli němu zbláznila, žila v jeskyni, nosila roztrhané šaty, nebavila se s lidmi, zpívala a křičela u splavu. Zabil ji blesk.
Kristla byla zamilovaná do Jakuba Míly a on do ní. Jakub ale musel na vojnu, oba byli nešťastní. Babička Kristle pomohla, přimluvila se u kněžny a ta dovedla Jakuba zpět ke Kristle.
Babička umírá na Starém bělidle mezi mnoha přáteli. Na její pohřeb jde obrovský průvod lidí.

Charakteristika postav:
babička Magdaléna Novotná - moudrá, svá, vlastenecká, konzervativní, nenechá se stáhnout dobou, nepřizpůsobivá, milující, pracovitá, šlechetná, zkušená, prostá, zásadová, spravedlivá, pokorná, klidná, vlídná, mírumilovná, vyrovnaná, upřímná, přejícná, žijící v souladu s přírodou, symbol starých zvyků
Barunka: nejstarší babiččina vnučka, poslušná, milá, laskavá, obraz Boženy Němcové
Paní kněžna: hodná, milá, stará se o svou schovanku, má ráda babičku
Viktorka: bláznivá, otěhotní s vojákem, který umře a ona hodí své dítě do řeky
Adélka: nejmladší babiččina vnučka, tatínkův mazánek, citlivá
Jan a Vilém: babiččini vnuci, hraví, dokáží zlobit, ale i být hodní
Pan Prošek (Jan) a Paní Prošková (Terezie): zeť a dcera babičky
Další postavy: Kristla, Míla, Tomeš, Mančinka, myslivec, mlynář, pantáta, panímáma, komtesa Hortenzie, psi Sultán a Tyrl

Myšlenka díla - Ukázat láskyplnost, prostost a "dokonalost" venkovských lidí. Důraz na češství (babička se nikdy nenaučila německy) a lidový folklór (pouť, štědrovečerní zvyky, masopust, vynášení smrtky, zvyky jara i léta, dožínky).

O díle: Dílo z období realismu, ale je velmi zidealizované, co se týče vztahů a charakterů lidí. Dílo zachycuje vzpomínky na dětství Boženy Němcové (Barunka). Kompozice chronologická, ale často vyprávěny vzpomínky, např. babiččino setkání s císařem Josefem, její láska k Jiřímu. Typizace postav.
Kompoziční prostředky: zastaralá čeština, v knize jsou použity přechodníky, archaismus, nářečí, kniha je psána ve dvou liniích: popis babiččina života u dcery, od 7. kapitoly se píše o vypravování příběhů, prožívání tradic a zvyků, dílo je psáno v 18-ti kapitolách
Vliv: kniha byla přeložena do 23 jazyků a zfilmována"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x506423ffbb51f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
B_Nemcova_Babicka.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse