Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Díla od autora: Albert Camus

Životopisy spisovatele: Albert Camus

Název Goodness Staženo

Albert Camus: Mor

Tato práce se věnuje stručnému životopisu slavného spisovatele, humanisty a filozofa, nositele Nobelovy ceny, Alberta Camiho. Uvádí stručný průřez jeh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

41x

Albert Camus: Cizinec

Jedná se o podrobný rozbor Camusova románu Cizinec. Uvádí nejen děj, ale také charakteristiku hlavního hrdiny a rozbor komunikace, která se v díle vy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

118x

Albert Camus: První člověk

Práce podrobně analyzuje děj románu První člověk. Detailněji rozebírá komunikaci v díle, neboť ta hraje v románu hlavní roli. Komunikace je analyzován... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

4x

Albert Camus: Cizinec

Práce líčí děj Camusova románu Cizinec a nakonec poukazuje na jeho rysy, které jej řadí k existencialistickému směru v literatuře.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století, Profi práce


429x

Albert Camus: Mor

Práce líčí děj románu Alberta Camuse mor a zároveň se zmiňuje o rysech autorovy literární tvorby a existencialismu v literatuře obecně.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století, Profi práce


485x

Albert Camus: Nedorozumění

Práce se věnuje vztahu Alberta Camuse k divadlu a jeho divadelní tvorbě. Podrobně rozebírá drama Nedorozumění, kde mimo děje, charakteristik hrdinů a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

3x

Albert Camus: Cizinec - podrobný popis děje 5/20

Práce velmi podrobně rekapituluje děj nejznámějšího románu Alberta Camuse Cizinec. Stručně se zmiňuje o formě vyprávění a hlavním motivu díla, krátce ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

3x

Albert Camus: Cizinec

Po vystižení znaků a témat literárního existencialismu postihuje práce krátce život a tvorbu Alberta Camuse. Poté popisuje děj románu Cizinec a zamýšl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

82x

Albert Camus: Mýtus o Sisyfovi

Práce obsahuje stručný životopis autora. Následuje rozbor jednotlivých kapitol Mýtu o Sisyfovi, v nichž je rozebrána osnova kapitoly a zdůrazněny nejd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

203x

Albert Camus: Mor

Práce obsahuje životopis francouzského spisovatele Alberta Camuse a obsah jednoho z jeho nejznámějších děl Mor. V závěru práce se nachází také recenz... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století

37x
1  2  »