Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Česká historická próza od 9. do 20. století - maturitní otázka

Česká historická próza od 9. do 20. století - maturitní otázka

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka v kusých heslech shrnuje českou prózu zabývající se historií. U každého období je krátký výčet autorů a děl. U stěžejních děl autorka uvádí krátké shrnutí obsahu.

Obsah

1.
Žánry
2.
9. Století
2.1
Život Konstantinův, Život Metodějův
3.
11. Století
3.1
Kosmas(Kosmova kronika)
3.2
Pokračovatelé Kosmovi
3.2.1
Kanovník Vyšehradský
3.2.2
Mnich Sázavský
4.
13. Století
4.1
Alexandreida
5.
14. Století
5.1
Dalimilova kronika
5.2
Trójanská kronika
6.
15. Století (husitství)
6.1
Husitská kronika
7.
16. Století (humanismus a renesance)
7.1
Václav Hájek z Libočan (Kronika česká)
7.2
Martin Kuthen (Kronika o založení země České)
8.
19. Století (NO)
8.1
František Ladislav Palacký (Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě)
8.2
Gelasius Dobner
8.3
František Martin Pelcl (Nová kronika česká)
9.
Rromantismus
9.1
Karel Hynek Mácha (Kat)
9.2
Josef Kajetán Tyl (Rozina Ruthardova, Dektret kutnohorský, Jan Hus, Jan Žižka, Kutnohorští havíři)
10.
Realismus
10.1
Julius Zeyer (Román o věrném přátelství Amise a Amila, Vyšehrad, Čechův příchod)
10.2
Svatopluk Čech: Husita na Baltu, Adamité, Nový epochální výlet pana Broučka tentokrát do 15. Století)
11.
Kritický realismus
11.1
Zikmund Winter (Rozina Sebranec, Mistr Kampánus)
11.2
Václav Beneš Třebízský (V červáncích kalicha, V záři kalicha, Bludné duše)
11.3
Alois Jirásek
11.3.1
Staré pověsti české
11.3.2
Husitství (Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo, Hustiský král)
11.3.3
Doba pobělohorská (Psohlavci, Temno, Skály, Skaláci)
11.3.4
Doba N. O. (F. L. Věk, U nás, Filosofská historie)
12.
20. Století
12.1
Karel Nový (Sarajevský atentát, Železo železem se ostří)
12.2
Ivan Olbracht (Ze starých letopisů, Biblické příběhy)
12.3
Vladislav Vančura (Luk královny Dorotky, Markéta Lazarová, Obrazy z dějin národa českého)
12.4
Pravicově orientovaní autoři
12.4.1
František Křelina (Klíče království, Dcera královská, blahoslavná Anežka česká)
12.3
Katolická orientace
12.3.1
Jaroslav Durych (Bloudění, Rekviem)
13.
50. -60. léta 20. Století
13.1
barokní období
13.1.1
Václav Kaplický (Čtveráci, Kladivo NA čarodějnice)
13.1.2
Miloš Václav Kratochvíl (Pochodeň, život Jana Amose, Evropa tančila valčík, Evropa v zákopech, Dobrá kočka, kt. nemlsá)
13.1.3
Oldřich Daněk (Král utíká z boje, Král bez přilby, Vražda v Olomouci, Vévodkyně valdštejnských vojsk)
13.1.4
Vladimír Neff (Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královký vozataj, Královny nemají nohy, Prsten borgiů, Krásná čarodějka)
13.1.5
Norbert Frýd (Císařovna)
14.
Poslední období
14.1
Jarmila Loukotková (Není římského lidu, Navzdory básník zpívá)
14.2
Ludmila Vaňková (Král železný, král zlatý, Zlá léta, Dědici zlatého krále)
14.3
Bohumil Říha (Přede mnou poklekni, Čekání na krále)

Úryvek

„- realismus
Julius Zeyer: ROMÁN O VĚRNÉM PŘÁTELSTVÍ AMISE A AMILA:odehrává se ve středověku ve Francii, Amil se zamiluje do Jonty,dcery francouzského krále, a Amis mu pomáhá získat jeho lásku, Amis a Amil jsou rytíři
VYŠEHRAD, ČECHŮV PŘÍCHOD
Svatopluk Čech: HUSITA NA BALTU, ADAMITÉ: o náboženské sektě,kt. vznikla v 15. st. - žili v Táboře, ale museli se vystěhovat - sekta byla zlikvidována Žižkou
NOVÝ EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA BROUČKA TENTOKRÁT DO 15. STOLETÍ: satira ostře útočící na nemorálnost českého měšťáka konce 19. st., zbabělost a bezcharakternost, malost a nekulturnost, středem zájmu je titulní komická figurka blahobytného pražského domácího pána Matěje Broučka při návratu z pražské hospody na Vikárce spadl do sudu a usnul, ve snu byl nemilosrdně vystaven konfrontaci s husity ocitl se v minulosti při obléhání Prahy Zikmundovými křižáky v předvečer bitvy na Vítkově, jeho ochráncem se stal pražský měšťan z 15. st. Jan Domšík(Jan od Zvonu)zbabělým jednáním v přítomnosti Žižky byl pan Brouček odsouzen jako zrádce k upálení v sudu, Žižka:“Toho bohdá nebude, abychom takové potomky měli.“
- kritický realismus: vrchol historické tvorby-žádá hist. věrnost, pečlivé studium pramenů
Zikmund Winter: ROZINA SEBRANEC, MISTR KAMPÁNUS: hl. hrdina rektor KU a básník Jan Kampánus Vodňanský, děj se odehrává v roce 1620, kdy je hl. hrdina svědkem popravy 27 českých pánů na staroměstském náměstí,Kampánus je evangelíkem chce zůstat učit na KU a zachránit ji před jezuity, přestoupí na katolickou víru, ale zbytečně, musí univerzitu opustit, je zoufalý, rozloučí se se svým synem a spáchá sebevraždu
Václav Beneš Třebízský:
V ČERVÁNCÍCH KALICHA
V ZÁŘI KALICHA: povídka Konopišťský zbrojnoš sedlákem o boji se Zdeňkem ze Šternberka x Jiřímu z Poděbrad
BLUDNÉ DUŠE: román o selském povstání na Třebíčsku za vlády Josefa II. k nespokojeným sedlákům se přidává i mladý kněz vzpoura je potlačena, kněz umírá jako poslední
Alois Jirásek:nejvýznamnější postava, české dějiny kromě 16. -17. st.
- husitství
STARÉ POVĚSI ČESKÉ
MEZI PROUDY: román, postava Václava IV. a jeho spory s Janem z Jenštejna->zapalování statků, zmínka o vydání Kutnohorského dekretu, má 3 díly
PROTI VŠEM:založení města Tábora, vyhnání Adamitů, popsáno tažení husitů do Prahy, zmínka o Benešovu a vypálení minoritského kláštera a bitva u Pořičí nad Sázavou, má 3 díly
BRATRSTVO:o bratříčcích=zbytky husitského vojska->poraženi u Lipan, odcházejí na Slovensko a bojují proti maďarskému králi Hunyadymu v bitvě u Lučince velitelem byl Jan Jiskra z Brandýsa
HUSTISKÝ KRÁL:nedokončený, měl být 2 dílný, o Jiří z Poděbrad, který nastoupil na český trůn po husitských válkách
- doba pobělohorská
PSOHLAVCI: psaný chodským nářečím, vzpoura Chodů proti majiteli trhanovského panství Lamingerovi, Chodové ho nenávidí a říkají mu „Lomikar“, Chodové mají privilegia od králů a nemuseli robotovat na panských polích, jejich povinností bylo chránit hranice, Laminger nechce uznat jejich práva, rozpoutá se vzpoura->vůdcem vzpoury se stává Jan Sladký Kozina, vzpoura je potlačena vojskem a pro výstrahu nechají Kozinu popravit v Plzni na náměstí před popravou Kozina vyzývá Lamingera na boží soud, za rok se koná slavnost na trhanovském zámku a Laminger umírá…“

Poznámka

Psáno v heslech s velkým množstvím zkratek, které činí práci místy nepřehlednou. Obsahuje překlepy.
Obsahuje věcnou chybu - dílo Jiráska se správně jmenuje Filosofská historie, nikoliv Filosofická.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19381
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse