Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Velký čtenářský deník > Česká literatura do 20. století - čtenářský deník k maturitě 1/4

Česká literatura do 20. století - čtenářský deník k maturitě 1/4

Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Velký čtenářský deník

Škola: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje pět pečlivě vypracovaných rozborů děl k maturitě, a to Kytice Karla Jaromíra Erbena, Máj Karla Hynka Máchy, Babička Boženy Němcové, Povídky malostranské Jana Nerudy a Maryša bratří Mrštíků. Jednotlivé rozbory obsahují přehled života a tvorby autorů, základní charakteristiku díla a popis jeho děje. Nechybí stručné vystižení hlavní myšlenky díla a úvaha nad ní nebo vlastní názor na dílo. Následující část série naleznete zde Česká literatura od 20. století - čtenářský deník k maturitě 2/4.

Obsah

1.
Bratři Mrštíkové: Maryša
1.1.
Alois Mrštík
1.2.
Vilém Mrštík
1.3.
Jiná díla
1.4.
Maryša
1.4.1.
Charakteristika
1.4.2.
Hlavní postavy
1.4.3.
Děj
1.4.4.
Myšlenka díl
1.4.5.
Úvaha nad sňatky
2.
Božena Němcová: Babička
2.1.
Božena Němcová
2.2.
Jiná díla
2.3.
Babička
2.3.1.
Charakteristika
2.3.2.
Hlavní postavy
2.3.3.
Děj
2.3.4.
Myšlenka díla
2.3.5.
Úvaha nad životem na venkově
3.
Jan Neruda: Povídky malostranské
3.1.
Jan Neruda
3.2.
Jiná díla
3.3.
Povídky malostranské
3.3.1.
Charakteristika
3.3.2.
Děj jednotlivých povídek
3.4.
Myšlenka a hodnocení díla
4.
Karel Hynek Mácha: Máj
4.1.
Karel Hynek Mácha
4.2.
Jiná díla
4.3.
Máj
4.3.1.
Charakteristika
4.3.2.
Hlavní postavy
4.3.3.
Děj
4.3.4.
Hlavní myšlenka
5.
Karel Jaromír Erben: Kytice
5.1.
Karel Jaromír Erben
5.2.
Jiná díla
5.3.
Kytice
5.3.1.
Charakteristika
5.3.2.
Děj balad
5.3.3.
Myšlenka a hodnocení díla

Úryvek

"Alois Mrštík
(14. října 1861 – 24. února 1925)
Alois Mrštík byl nejstarší ze čtyř synů ševce. Otec se snažil dát všem synům náležité vzdělání, a proto se s celou rodinou přestěhoval do Ostrovačic, odkud bylo blíže do brněnských škol. Alois vystudoval reálku a učitelský ústav. Učitelskou praxi zahájil na Slovensku, brzy se však vrátil na Moravu, kde působil jako podučitel. Učil v Lískovci, Rakvicích, Hrušovanech, Těšanech a od roku 1889 byl správcem jednotřídky v Divákách. V roce 1901 se zde oženil s Marií Bezděkovou z Kobylí a bratr Vilém zde koupil domek. Alois zemřel ve věku 64 let na následky tyfové epidemie, která v Divákách vypukla v důsledku používání kontaminované vody z obecní studny.
Jeho literární prvotinou byla sbírka črt a povídek Dobré duše z roku 1893. Vrchol jeho díla představuje drama Maryša, vzniklé ve spolupráci s bratrem Vilémem. Její námět si Alois přivezl z Těšan a původně zamýšlel zpracovat ho jako román, ale Vilém jej přesvědčil o dramatu. Bratrská spolupráce se osvědčila, a tak společnými silami vznikla i knížka Bavlnkovy ženy a jiné povídky z roku 1897. Z dlouhodobého pobytu v Divákách na pomezí Slovácka a Hané čerpá Aloisovo největší devítisvazkové dílo Rok na vsi – Kronika moravské dědiny. Desetiletá práce byla završena opět bratrskou spoluprácí, když se na konečném znění znovu podílel i bratr Vilém. Vzhledem k rozsahu látky autor opustil tradiční románovou kompozici a pomocí vypravěče učitele jde o volný tok vyprávění v kronikářské posloupnosti.
Alois Mrštík byl významným českým spisovatelem a dramatikem české realistické literatury 19. století.

Vilém Mrštík
(14. května 1863 – 2. března 1912)
Vilém Mrštík byl jedním z mladších ze čtyř synů ševce. Už roku 1869 se s rodiči a bratry odstěhoval do Ostrovačic a záhy (1874) pak do Brna. Vystudoval gymnázium v Brně a v Praze na Malé Straně. Po maturitě se pokusil o studia práv, ale kvůli uměleckým zájmům je nedokončil. Po několika letech života v Praze se odstěhoval zpět na Moravu, tentokrát k bratrovi Aloisovi do Divák u Hustopečí, které se díky jejich aktivitě staly jedním z center moravské kultury.
Od roku 1895 patřil k signatářům Manifestu České moderny. Zařadil se k překladatelům a propagátorům ruského realismu, hlavně Dostojevského, Turgeněva, Gogola a Tolstého, podobnou pozornost věnoval i francouzským realistům. Zabýval se i literární kritikou, kde obhajoval syrovost a pravdivost francouzského realismu, především Émila Zoly a Guy de Maupassanta. Mrštík přispíval do Zory, Ruchu, České revue a později i do Lumíru.
Část literárního díla vznikla v ojedinělé spolupráci s bratrem Aloisem. Nejdůležitějším výsledkem bratrské spolupráce je drama Maryša (1894), které bývá označováno za vrchol české realistické dramatické tvorby, o čemž svědčí dodnes časté uvádění na domácích jevištích. Bratrskou spoluprací vznikla také kniha Rok na vsi, kde v devíti dílech popsali život obce Habrůvky. Nadčasovou hodnotu si zachovala polemická brožura Bestia triumphans z roku 1897, ve které se věnoval otázkám ochrany památek. Obálku brožury nakreslila Zdenka Braunerová (s ní Viléma Mrštíka poutal hluboký vztah, který se nicméně rozpadl těsně před svatbou). Lyrickou notu si vyzkoušel v Pohádce máje. Příběh lehkomyslného studenta Ríši a jeho milované Helenky se stal klasickým i díky filmovému zpracování režiséra Otakara Vávry z roku 1940. Prvky naturalismu má jeho Santa Lucia. Jeho poslední a nedokončené dílo Zumři jakoby předznamenalo tragédii konce jeho života.
Vilém Mrštík byl významným českým spisovatelem, překladatelem, literárním kritikem a dramatikem české realistické literatury 19. století.

Jiná díla:
- Rok na vsi - románový cyklus s podtitulem Kronika moravské dědiny, který popisuje události na obyčejné moravské vesničce od podzimu do léta. Nejprve byl vydáván v časopise Květy.

- Bavlníkova žena - sbírka povídek

Také vytvořili díla Obrazy z Tater nebo Idyla celoročního života.

Maryša
Jedná se o tragédii o pěti dějstvích, která se odehrává na vesnici v 19. století. Toto drama má zásady antického dramatu (expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofa). Také se jedná o sociální drama. Ještě před premiérou se drama setkalo s předsudkem, že se bude jednat o druhořadou hru bez valné hodnoty, které by do Národního divadla vůbec nemělo patřit. Po prvním představení ale Maryša sklidila u obecenstva nevídaný úspěch a stala se hrou velmi oblíbenou. Jedná se vrcholné dílo českého realismu, které se dočkalo mnoha inscenací.
V díle je použito velké množství nářečních slov, kombinuje hanácký, slovácký a brněnský dialekt. Někdy je tento dialekt až nesrozumitelný.

Hlavní postavy:
Lízal - otec Maryši, starší, lakomý sedlák, vyžaduje poslušnost rodiny, vychytralý, bezcitný
Lízalka - Maryšina matka, pracovitá selka, která poslouchá svého muže, umíněná, tvrdohlavá, přísná
Maryša - Lízalova dcera, mladá, citlivá, zamilovaná do Francka, pracovitá, ve své rodině nespokojená
Vávra - starší ovdovělý mlynář, opilec, agresivní, sobecký, sebevědomí
Francek - chudý vesnický chasník, kterého Maryša miluje, smělý a hrdý

Děj se odehrává na vesnici u moravské dědiny, v říjnu roku 1886. Maryša je dcerou bohatého sedláka Lízala, miluje prostého rekruta Francka. Oba mladí lidé však nevědí, že Lízal už přislíbil svou dceru Vávrovi. Nechtěl Maryšu dát chudému rekrutovi. Maryša věděla, že mlynář Vávra má špatnou pověst a sňatku se bránila."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24777
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse