Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Česká literatura renesanční a humanistická - maturitní otázky

Česká literatura renesanční a humanistická - maturitní otázky

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text obsahuje znalosti, které jsou vyžadovány u maturitní zkoušky z literatury. Jedná se o jakousi osnovu, která seznamuje s literaturou českou renesanční a humanistickou, literaturou doby národního obrození, a věnuje se také tématu balad v české literatuře. Text uvádí významné české a světové autory, včetně jejich děl. Detailněji je popsáno dílo Jana Ámose Komenského. U nás najdete také první a třetí část vypracovaných okruhů: Literatura-maturitni-otazky. Balada-romantismus-a-historické-náměty- maturitní-otázky

Obsah

1.
Česká literatura renesanční a humanistická
1.1.
Renesance
1.1.1.
Hynek z Poděbrad
1.1.2.
Knížky lidového čtení
1.2.
Humanismus
1.2.1.
Jan z Rabštejna
1.2.2.
Bohulav Hasištejský z Lobkovic
1.2.3.
Vikrorin Kornel ze Všehrd
1.2.4.
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
1.2.5.
Václav Hájek z Libočan
1.2.6.
Jan Blahoslav
1.2.7.
Daniel Adam z Veleslavína
1.3.
Baroko
1.3.1.
Charakteristika doby
1.3.2.
Josef Mysliveček
1.3.3.
Jakub Jan Ryba
1.3.4.
John Milton
1.3.5.
Pobělohorská literatura
1.3.5.1.
Exulantská (emigrantská) literatura (Jan Ámos Komenský)
1.3.5.2.
Domácí (barokní) literatura (Bedřich Bridel, Adam Michna z Otradovic, Bohuslav Balbín)
1.3.5.3.
Pololidová tvorba, kramářské písně, tvorba písmáků
1.3.5.4.
Ústní slovesnost
1.4.
Klasicismus
1.4.1.
Pierre Corneille
1.4.2.
Moliére
1.4.3.
Carlo Goldoni
1.5.
Osvícenství
1.5.1.
Francois Voltaire
1.5.2.
Denis Diderot
1.5.3.
Daniel Defoe
1.6.
Preromantismus
1.6.1.
Jean Jacques Rousseau
1.6.2.
Johann Wolfgang Goethe
1.6.3.
Friedrich Schiller
2.
Národní obrození
2.1.
Období obranné
2.1.1.
Jazykověda (Josef Dobrovský)
2.1.2.
Historie (Gelasius Dobner, F. M. Pelcl)
2.1.3.
Osvěta (Václav Matěj Kramerius)
2.1.4.
Divadlo (Bouda, Václav Thám)
2.1.5.
Poezie (Václav Thám, A.J.Puchmajer)
2.2.
Období ofenzivní
2.2.1.
Literatura vědecká (Josef Jungmann)
2.2.2.
Historie (František Palacký, Pavel Josef Šafařík)
2.2.3.
Literatura umělecká (Jan Kollár, František Ladislav Čelakovský)
2.2.4.
Rukopisy
3.
Balada
3.1.
Dělení balady
3.2.
Balada v české literatuře – pouze výčet autorů

Úryvek

"2) ČESKÁ LITERATURA RENESANČNÍ A HUMANISTICKÁ
1) Renesance
H Y N E K Z P O D Ě B R A D (1452-1492)
- synem krále Jiřího z Poděbrad
- autor erotické literatury
- Májový sen
KNÍŽKY LIDOVÉHO ČTENÍ
- četba nabízena obyčejnému vnímateli
- bratr Paleček - postava, která se objevovala v knihách
2) Humanismus
- z latinského slova humanus - lidský
- společenské, vědecké, literární hnutí (14.-16.st.), které spolu s usilovným studiem antické kultury obracelo pozornost k člověku a k jeho pozemskému životu
- poznává člověka
- proti studiu teologie staví studium humana (člověka)
a) Latinský humanismus
J A N Z R A B Š T E J N A (1437-1473)
- katolický církevní hodnostář
- spis DIALOGUS
- v rámci dopisu reprodukuje autorův rozhovor s 3 českými šlechtici různých politických názorů
B O H U S L A V H A S I Š T E J N S K Ý Z L O B K O V I C
(1461-1510)
- básník, prozaik
- básně psal výhradně latinsky: SATIRA K SV. VÁCLAVU
- kárá mravy předků a svých současníků
b) Český humanismus
- užíval češtinu jako umělecký jazyk
V I K T O R I N K O R N E L Z E V Š E H R D (1460-1520)
- překladatel, právník
- zpočátku psal latinsky, česky začal psát od roku 1494 - kladl důraz na jazykovou dokonalost
- chtěl, aby čeština byla vypracována na úroveň klasické latiny, která byla v jeho době pokládána za vrchol jazykové dokonalosti
- formuloval program českého humanismu v předmluvě k překladu Knih o napravení padlého od řeckého patriarchy Jana Zlatoústého (344-407), stanovil zásady českého humanismu 1) aby se psalo v národním jazyce
- O PRÁVIECH, O SÚDIECH I O DSKÁCH ZEMĚ ČESKÉ KNIHY DEVATERY
(zkrácený název KNIHY DEVATERY)
- snažil se v zápase měst se šlechtou podepřít úsilí měšťanstva
CESTOPISY"

Poznámka

Jedná se o osnovu k maturitním tématům.
Práce obsahuje překlepy a působí nepřehledně.
Bod 2 a 3 je celý obsažen také v práci: http://www.seminarky.cz/-17634.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17624
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse