Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Česká meziválečná poezie - maturitní otázka

Česká meziválečná poezie - maturitní otázkaKategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku na téma česká meziválečná poezie. Velmi stručně charakterizuje proletářskou poezii, poetismus a surrealismus. Poté vyjmenovává významné představitele a jejich díla proletářské poezie i poetismu.

Obsah

1.
Proletářská poezie
2.
Poetismus
3.
Surrealismus
3.
Proletářská poezie
3.1.
Stanislav Kostka Neumann
3.2.
Jiří Wolker
3.3.
Josef Hora
4.
Poetismus - představitelé
4.1.
Jaroslav Seifert
4.2.
Vítězslav Nezval
4.3.
Petr Bezruč

Úryvek

"Proletářská poezie – směr dvacátých let 20.století, zabývala se sociálními problémy, hlavně prací a životem dělníků a jejich rodin, byla velmi jednoduchá a srozumitelná, aby jí pochopili i obyčejní lidé, řada básní měla agitační charakter – četli se na schůzích. Na formování se výrazně podíleli některé časopisy, např. Kmen, Červen ( redaktor S.K.Neumann )

Poetismus – avantgardní směr dvacátých let 20. století v české literatuře (hlavně v poezii ), výrazně obohatil výrazové možnosti české poezie, poetisté zdůrazňovali v tvorbě hravost, fantasii a citové prožívání

Surrealismus – umělecký směr vzniklý ve Francii dvacátých let 20. století, představitelé přehlíželi při tvorbě logiku a naopak hledali inspiraci v niterných duševních pochodech a fantazii metodou psychického automatismu

Proletářská poezie :

Stanislav Kostka Neumann ( 1875-1947 ) – narozen v Praze, studoval gymnázium a obchodní akademii, působil v anarchistickém hnutí, první světovou válku prožil na frontě, byl členem České strany socialistické a KSČ redaktor časopisu Nový kult ( anarchisté ), Červen ( proletářští básníci )
Díla :
doba anarchistická – Satanova sláva mezi námi, Jsem apoštol nového žití
doba vitalistická – Kniha lesů vod a strání – sbírka přírodní lyriky lyrika= vyjádření prožitků – báseň, píseň
doba civilismus –Nové zpěvy, Chvála rotačky
doba proletářská – Rudé zpěvy, Staří dělníci
doba okupace – Zamořená léta

Jiří Wolker ( 1900 – 1924 ) – narozen v Prostějově, studoval na gymnáziu a na právech, onemocněl tuberkulózou a krátce po té umírá v Prostějově
Díla : Host do domu – projevil se vliv vitalismu
Poštovní schránka – báseň
Balada o očích topičových, Balada o snu – sociální balady ( pochmurný děj, tragický závěr, lyrickoepická skladba )
O milionáři, který ukradl slunce, O kominíkovi – moderní pohádky
Těžká hodina – zachycuje svoje dospívání
Umírající – z doby nemoci

Josef Hora (1891 – 1945 ) – básník, prozaik, překladatel, novinář socialistické orientace
Díla : Strom v květu – vliv civilismu a vitalismu
Bouřlivé jaro – proletářská poezie
Máchovské variace – (16 básní ) vzpomínka na Máchu "

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://jazyk-cesky.blogspot.com/2008/06/modern-bsnick-smry-mezi-dvma-vlkami-v.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49315d6fe7553.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ceska_mezivalecna_poezie_MO.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse