Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Česká realistická próza a drama

Česká realistická próza a dramaKategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Podrobná maturitní otázka seznamuje s životem a obsahem významných děl hlavních představitelů české realistické prózy, české venkovské prózy a českého realistického dramatu.

Obsah

1.
Česká realistická próza
1.1.
Alois Jirásek
1.2.
Zikmund Winter
1.3.
Václav Beneš Třebízský
2.
Česká venkovská próza
2.1.
Karel Václav Rais
2.2.
Antal Stašek
2.3.
Teréza Nováková
2.4.
Jan Herben
3.
Realistické drama
3.1.
Gabriela Preissová

Úryvek

"1. česká realistická próza
Alois Jirásek
- narodil se v Hronově
- jako středoškolský učitel působil v Litomyšli a od roku 1888 v Praze
- první světová válka ho přiměla k politickému vystoupení, roku 1917 podepsal mezi prvními květnový Manifest (čeští spisovatelé se v něm přihlásili k boji za samostatný stát)
- vrchol českých dějin spatřoval Jirásek (stejně jako Palacký) v husitství a bratrství, úpadek viděl v době pobělohorské. Rád se také vracel k období národního obrození

Charakteristika Jiráskových románů
- nositelem dějinných hnutí je pro něj vždy lid, z toho vyplývá i umělecká výstavba jeho románů: nejsou monografické, jejich hrdinou není jedna postava (tak tomu bývalo často u starších typů historické prózy), ale lid typizovaný několika postavami, které ztělesňují názory a postoje rozsáhlého lidového kolektivu
- bohatý děj se line několika proudy, které se navzájem prolínají
- dokázal barvitě a náladově představit dobovou atmosféru, dramaticky zobrazoval válečné scény a vystihoval patriarchální zátiší
- často se však spojuje konvenční motivací událostí, nedostatečně prokreslenou psychologií postav, z nichž zvláště ženské postavy jsou málo výrazné
- kompozice některých románů má spíše podobu volně skládané kroniky
- větší díla se mu rozrůstají zpravidla v celé cykly

Jiráskovo dílo je velmi rozsáhlé
- spisovatelův zájem začíná českým pravěkem a pokračuje přes dobu posledních Přemyslovců k husitství, jeho doznívání až k době pobělohorské a obrozenecké
- dobu husitskou zobrazil především ve třech rozměrných románech: Mezi Proudy, Proti všem a Bratrstvo

Mezi Proudy
- třídílný román: Dvojí dvůr, Syn Ohnivcův, Do tří hlasů
- zachycuje vznik českého reformního hnutí v době vlády Václava IV. ve všech jeho složkách: národní, sociální i náboženské
- prolínající se dějová pásma představují narůstání společenských rozporů i národnostních třenic na univerzitě
- v protikladu k životu vyšších kruhů zobrazil Jirásek i lidové postavy (zvláště Ohnivce Šípa, přísně soudícího soudobý mravní rozklad)
- v třetím díle je již patrné, jak roste radikalismus lidového hnutí

Proti všem
- trilogie z husitské doby: Skonání věků, Kruciata, Boží zástup
- navazuje na román Mezi proudy
- zobrazuje rozmach a vrchol husitského hnutí
- v tomto díle se Jirásek snažil zachytit a umělecky ztvárnil všechny složky husitské revoluce v jejich diferencovanosti: radikální tábory i chiliastické sekty a umírněné Pražany
- dějový rámec svazují osudy zemanské dcery Zdeny z Hvozdna a její láska k fanatickému knězi Bydliskému
- ideovým vyvrcholením díla je vylíčení bitvy na Vítkově


Bratrstvo
- volně navazuje na obě trilogie
- je to umělecky nejucelenější Jiráskův historický román: Bitva u Lučence, Mária, Žebráci
- nezobrazuje už rozmach husitství v jeho plné síle, spíše jeho dohasínání a postupný rozklad
- v tomto díle vrcholí Jiráskovo vypravěčské i kompoziční umění, které opustilo metodu volného spojování několika dějových pásem
- intimní příběh lásky mezi hejtmanem Talafúsem a vášnivou a zrádnou Máriou souvisí přímo s dějových tokem a historickými událostmi
- ve „věrné zrádkyni“ Márii se autorovi podařilo vytvořit plnokrevnou ženskou hrdinku, jednu z mála v jeho tvorbě"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a349b087244.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
Ceska_realisticka_proza_drama_MO.doc (88 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse