Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > České a světové drama 20. století

České a světové drama 20. stoletíKategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z českého jazyka a literatury podrobným způsobem sleduje směry, autory a díla českého dramatu 20. století a krátce se věnuje také dramatu světovému.

Obsah

1.
České drama
1.1.
Drama na počátku 20. století
1.2.
Drama 30. let
1.3.
Drama po roce 1945
1.4.
Drama 1945 až 1968
1.5.
Drama 70. a 80. let
2.
Světové drama
2.1.
Světové drama 20. století
2.2.
Absurdní drama

Úryvek

"Drama na počátku 20.století
- počátek století je spjat s krizí divadla a dramatu, důvodů krize je více - ztráta charakteru, který divadlo mělo v 19. století
- vliv naturalismu, který nepřináší do dramatu žádnou myšlenku, jen se dívá do soukromí člověka
- vliv psychologie, která věnuje pozornost nitru hrdiny, děj se dostává do ústraní
- divadlo je bráno jako přežitek, silným konkurentem se stává filmová tvorba, film konkuruje divadlu už když je němý a ještě více, když je ozvučen, divadlo se nemůže vyrovnat filmu v zachycení reálného prostředí a ve filmových tricích, film se může odehrávat v konkrétním prostředí, divadlo má jen kulisy, film má větší pozornost diváků i proto, že je to novinka, to všechno vede ke změnám v divadle, na počátku století se v divadle začíná využívat podobných prostředků jako ve filmu, využívá se kontaktu s divákem, což film nemůže, omezuje se počet diváků v hledišti, což umožňuje lepší využití kontaktu, nepoužívají se už realistické kulisy
- vytváří se nové divadelní hry - symbolistické - používání symbolů a impresionistické, kde jde o vytvoření nálady, dojmu
- hry jsou psány na historické motivy, zpracovávají se národní témata, divadlo se může osvobodit od výchovné funkce, nemusí nahrazovat politiku a šířit osvětu
VIKTOR DYK - Zmoudření dona Quijota - divadelní hra z r. 1913, motiv rozčarování ze světa. Dyk zde obměňuje cizí předlohu, od počátku k námětu přistupuje s tím, že oslavuje hodnoty rytířství, Don Quijot se upne na četbu rytířských románů, nalézá v nich hodnoty, které postrádal, četbou se chce přiblížit hrdinům, okolí na něj pohlíží nevraživě, považuje ho za blázna, rozhodnou se ho léčit, ujme se toho farář a jeho přítel, nejdřív spálí všechny knihy, tento krok je podnětem pro Quijotovu snahu převést ideály do skutečného života, rozhodne se, že povede život potulného rytíře, opustí své sídlo, spolu se sedlákem Sancho Panzou se vydají do světa vykonávat hrdinské činy, vybere si krásnou ženu, pro kterou chce vykonávat své činy - Dulisnea z Tobosy, po mnoha dobrodružstvích se v turnaji utká s černým rytířem, kterým je jeho přítel Samson, v souboji je Quijot poražen a musí splnit vítězovy podmínky, To je, musí na dobu alespoň jednoho roku zanechat potulného života a vrátit se na statek, jeho přátelé mu přivedou Dulisneu, ta je nevzdělaná, obtloustlá, stará venkovanka, Quijote zjistí, že dělal něco pošetilého, sice nabídne venkovance sňatek, ale je vyléčen, je zbaven nejen iluzí, ale i chuti do života, díky tomu umírá, tato hra patří k nejvýraznějším projevům symbolismu v českém divadle, je to jedna z nejlepších her začátku 20. století, Viktor Dyk chtěl napsat ještě další hry, na politické a historické náměty, píše hru Posel, ta je o r. 1620, a trojdílný cyklus o Francouzské revoluci, žádná jeho další hra ale už nemá takový úspěch a úroveň jako Don Quijote
FRÁŇA ŠRÁMEK – Léto - hra z roku 1915, hlavní hrdina je mladý student, který se zamiluje do starší ženy, u něj se jedná o opravdový cit, u ní jde jen o koketování, láska nemá dlouhé trvání, student se pak zamiluje do mladé ženy a jeho nový vztah je lepší než ten předchozí, jeho hry jsou ovlivněny vitalismem, Měsíc nad řekou - divadelní hra z roku 1922, konfrontace světa dospělých a mládí, po několika letech se setkávají abiturienti, vyprávějí si příběhy, které za tu dobu prožili, z toho vyplývá, že v době mládí ti lidé byli úplně jiní, opouštěli školu s iluzemi, a jak stárli, tak ze svých ideálů začali slevovat, až z nich nic nezbylo
RUDOLF MEDEK - Plukovník Švec - hlavní hrdina je autentický, byl na podzim roku 1918 hlavním velitelem legií, když byla podepsána německá kapitulace, legie odmítnou bojovat a mizí jejich poslušnost k veliteli, on se proto zastřelí, jeho smrt má pozitivní dopad na vojáky, vzbudí to v nich pocit zodpovědnosti, vede to k utužení kázně, hra byla uvedena ve 30. letech"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny, jména děl jsou uvedena kurzívou.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508a47bb11d44.zip (25 kB)
Nezabalený formát:
Ceske_svetove_drama_20_stoleti_MO.doc (84 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse