Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Český romantismus, počátky českého realismu v 1. polovině 19 století - maturitní otázka

Český romantismus, počátky českého realismu v 1. polovině 19 století - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text v heslech a značně nepřehledně seznamuje se znaky romantismu a romantickými a realistickými českými autory. U každého z autorů uvádí minimální životopis a vybraná díla s krátkým shrnutím děje jednoho z nich. Druhá část maturitní otázky se věnuje literární typům. Zde naleznete předchozí díl České a slovenské národní obrození nebo následující díl práce - Májovci, ruchovci a lumírovci.

Obsah

1.
Stručná charakteristika romantismu
2.
Karel Hynek Mácha
3.
Karel Jaromír Erben
4.
Josef Kajetán Tyl
5.
Božena Němcová
6.
Karel Havlíček Borovský
7.
Lidová píseň
8.
Pohádka
9.
Pověst
10.
Anekdota
11.
Říkadlo

Úryvek

“Karel Hynek Mácha
Narozen v Praze, studoval gymnasium, filozofii a práva nedokončil. Zdatný chodec. 22.11.1836 měl mít svatbu, měl pohřeb. Psal prozu, básně, dramata.
• PROZA romantická, oslava citu. Příběh většinou nedopadne dobře. Z díla Příběh ze života mého napsal jen dvě povídky Večer na Bezdězu, Márinka.
• Jeho pokus o ROMÁN- Cikáni.
• Tetralogie- 4díly cyklu povídek Kat.
• KRÁTKÁ PROZA : pouť Krkonošská.
• Pokoušel se o HISTORICKOU PROZU, ale ani jedno dílo nedokončil. Boleslav, Bratrovrah, Bratři.
MÁJ- lyrickoepická byronská povídka, která se skládá z dedikace (věnování) 4 zpěvů a 2 intermezz. Hlavní hrdinové Vilém, Jarmila, Hynek.
Obávaný vůdce loupežníků Vilém zabil svého soka v lásce, aniž však věděl, že je to jeho vlastní otec, který ho v dětství vyhnal z domu. Vězeň Vilém v noci před popravou přemýšlí o svém osudu, loučí se se životem a vzpomíná na svou milou Jarmilu. Svou vinu odmítá, sám sebe vidí jako oběť sobeckého, nemilujícího otce. S Vilémem soucítí též žalářník, zdrcený tím, co mu o sobě Vilém vyprávěl. Po hodinách plných samomluv, kde vystupuje smrt jako definitivní konec života, je nešťastný otcovrah brzy ráno odveden na popraviště, doprovázen modlícím se davem. Uprostřed májové přírody se v slzách loučí s milovanou zemí. Je popraven a nalámán na kolo. Tomuto příběhu předchází ve 2. a 3. zpěvu scéna, v níž Jarmila marně čeká za májového večera na Viléma a dozvídá se o jeho osudu. V závěrečném zpěvu přichází na místo popravy poutník Hynek (připomínající samotného Máchu), kterého zasáhne vyprávění o kostlivci v kole a ztotožňuje se s Vilémem („…na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal…“
Máchovi bylo vytýkáno že byl málo vlastenec, ale v jeho dílech se vlastenectví objevuje ! byl věřící, ale nebyl si jist."

Poznámka

Tao maturitní otázka je informačně nedostačující. Neobsahuje dělení autorů podle období.
Obsah Máje je převzat z http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1j_(Karel_Hynek_M%C3%A1cha).
Obsahuje grafiku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a2b004e4aaec.zip (109 kB)
Nezabalený formát:
MO_ces_romatnismus_realismus.doc (143 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse