Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 503 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2717 prací zdarma.

Poradíme vám

Díla od autora: Jan Drda

Životopisy spisovatele: Jan Drda

Název Goodness Staženo

Jan Drda - Němá barikáda

Práce stručně pojednává o životě a díle Jana Drdy. Jsou zde vytyčeny důležité mezníky jeho života. Práce obsahuje i několik informací o autorově spolu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

169x

Jan Drda: Městečko na dlani

Práce seznamuje s dílem Městečko na dlani, jehož autorem je Jan Drda.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce


174x

Jan Drda: Městečko na dlani

Práce velmi stručně seznamuje s obsahem románu Městečko na dlani od českého spisovatele Jana Drdy. Nejdříve informuje o městečku, poté charakterizuje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

235x

Jan Drda: Němá barikáda

Práce seznamuje s dílem Němá barikáda, jehož autorem je Jan Drda.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Česká literatura od 20. století


243x

Jan Drda: Němá barikáda

Práce nejprve stručně vystihuje obsah Drdovy sbírky povídek Němá barikáda a poté blíže popisuje děj pěti povídek.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století


491x

Jan Drda: Němá barikáda

Zápis do čtenářského deníku po časovém zasazení a základní charakteristice postav Drdovy knihy Němá barikáda stručně líčí děj všech 11 povídek.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

500x

Jan Drda: Němá barikáda

Tato práce seznamuje se souborem povídek Němá barikáda od Jana Drdy. Velmi stručně popisuje děj šesti vybraných povídek.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

736x