Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid

Erich Maria Remarque: Na západní frontě klidKategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Erich Maria Remarque

Životopisy spisovatele: Erich Maria Remarque

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce přibližuje děj a charakteristiky postav románu Na západní frontě klid. Obsahuje rovněž informace o životě a tvorbě E. M. Remarqua a krátce se dotýká i uměleckých prostředků a autorova záměru.

Obsah

1.
Údaje o knize
2.
Informace o autorovi
3.
Téma, děj
4.
Postavy
5.
Umělecké a kompoziční prostředky
6.
Autorův záměr

Úryvek

"Autor: Erich Maria Remarque
Dílo: Na západní frontě klid

Doba vzniku: 1928
Žánr: próza
Druh: válečný román

Místo a doba děje: 1. světová válka, Západní fronta (Francie)
Informace o autorovi: Vlastním jménem Erich Paul Remark se narodil 22.6.1898 jako syn knihvazače v Osnabrücku. Studoval na učitelském ústavu, ale v roce 1916 se hlásil jako „dobrovolník“ německé armády. Studium dokončil po skončení války. Svůj zážitek z války napsal do knih Na západní frontě klid a Cesta zpátky. Vystřídal několik zaměstnání: učitel, obchodní zástupce, novinář. Mezi jeho další významná díla patří např. Tři kamarádi, Vítězný oblouk, Nos v Lisabonu, Čas žít, čas umírat, Jiskra života nebo Nebe nezná vyvolených.

Téma: osud chlapců, dobrovolně naverbovaných vojáků
Obsah:
Vypravěč je zároveň hlavní postava, středoškolský student Pavel Bäumer. Po vypuknutí první světové války se pod vlivem propagandy a vlasteneckého nadšení přihlásil spolu se svými přáteli z gymnázia dobrovolně do armády. Vzpomíná na to už jako voják ve chvílích odpočinku po návratu z boje, dále uvádí řadu zážitků z desetinedělního výcviku plného šikanování, z budování zákopů i z prvních bojových střetnutí. Autor pokračuje líčením válečných hrůz – bombardování, plynových útoků, krvavých bojů muže proti muži. Ukazuje však i lidskou soudržnost, přátelství na život a na smrt, obětavost vůči ostatním. Pavel postupně opouští své názory, které měl před začátkem války a uvědomuje si nesmyslnost války. Přispěje k tomu v létě 1918 smrt jeho přítele Katzinského, který ho zasvěcoval do frontového života. Po zranění se Pavel vrací zpět na frontu v době, kdy všichni tuší blízký konec války. Umírá však v době, kdy oficiální zprávy z fronty oznamovaly, že „na západní frontě klid“.

Charakteristika postav:
Pavel Baumer - zprvu nezkušený, ovlivnitelný, neznalý skutečných poměrů -> poté brzy duchovně dospívá, válka ho kazí, musí myslet hlavně na sebe a na přežití, vychovávají ho ke krutosti, tvrdosti, zabíjení a bezmyšlenkovitému poslouchání rozkazů, je zahořklý a nemá rád válku; přesto není tak sobecký, aby nepomohl svým dobrým přátelům - těmi jsou už teď jen "kolegové" ze zákopů
Stanislav Katczinský – nejlepší přítel a jakýsi učitel Pavla Bäumera, „hlava smečky“, zeměbranec, pův. povoláním švec
František Kemmerich, Haie Westhus, Tjaden, Detring, Albert Kropp, Behm, Müller, Leer – Pavlovi bývalí spolužáci,velmi dobří přátelé, vzájemně si ve válce pomáhali
desátník Himmelstoss - krutý velitel výcviku, který se však po příchodu na bojiště snažil omluvit za předchozí činy
Kantorek – Pavlův třídní profesor na gymnáziu

Umělecké a kompoziční prostředky: ich-forma, závěrečné odstavce v er-formě, střídání válečných událostí a rozhovorů mezi vojáky, spisovný jazyk, jazyk používaný mezi vojáky (latrína = suchý záchod, rekrut = povolanec)

Autorův záměr: Pokus podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou, i když unikla jejím granátům.Autor chtěl lidem přiblížit hrůzu a utrpení vojáků, kteří musejí bojovat za vlast. Ten, kdo ve válce nebyl, neví co to válka je. Vojáci jsou válkou tak poznamenáni, že už později „normálním“ lidem nerozumějí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5069efddc3596.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
E_M_Remarque_Na_zapadni_fronte_klid.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse