Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Evropská renesance a humanismus - maturitní otázka

Evropská renesance a humanismus - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se pouze velmi stručně a kuse zabývá renesancí a humanismem v Evropě. Charakterizuje dané období, porovnává ho se středověkem a poté se věnuje vyjmenování tvůrců a děl v jednotlivých zemích. Krátce také charakterizuje literárněvědní pojmy, které se k danému období váží.

Obsah

1.
Charakteristika doby
2.
Pojmy
3.
Žánry
4.
Věda
5.
Renesanční divadlo
6.
Itálie
6.1
Dante Alighieri
6.2
Francesco Petrarca
6.3
Giovanni Boccaccio
7.
Francie
7.1
Francois Villon
7.2
Francois Rabelaise
8.
Anglie
8.1
William Shakespeare
9.
Španělsko
9.1
Miguel Cervantes y Saavedra
10.
Bodové srovnání středověku, renesance a humanismu

Úryvek

„Renesance a humanismus

- 14. - 16. st. - kolébkou renesance se stala Itálie
- návrat k antice
Charakteristika doby: novověk, vznik v Itálii odtud se šíří, prosazují se obyvatelé měst - světská kultura, řada významných objevů z nejrůznějších oborů (knihtisk, zámořské objevy - Amerika, první pitva, heliocentrický názor - Slunce střed Vesmíru, oslabení moci církve
- oživuje se antická filosofie a mytologie

Pojmy: renesance - znovuzrození, obnovení antických ideálů
humanismus - lidský, úcta k lidské důstojnosti, v centru pozornosti je člověk
Literární žánry: sonet - druh lyrické básně - 14 veršů
novela - krátký epický žánr, poutavý příběh, potlačuje vedlejší motivy
esej - literárně kritické zamyšlení
francouzská / villonská balada - v závěru každé sloky se opakuje refrém

- humanismus se soustředí na studium člověka
- humanismus je myšlenkové hnutí, které zahrnuje i vědecké zkoumání (studia humanitas)
- humanisté pěstovali hlavně společenské vědy ( filozofie, historie, národopis)

Věda - humanistickým vědcům nestačili teologické spekulace středověch filosofů nad katolickými dogmaty
- začali více pozorovat život
- zkoumají lidské tělo, astronomové (M. Koperník a J. Kepler), Galileo Galilei, alchymie, věštectví (Nostradamovo proroctví)

- latina zůstává univerzálním jazykem, prosazuje se studium řečtiny

Renesanční divadlo
- představení neorganizuje církev a tak se vybírá vstupné
- první stálá soukromá divadla (Globe)
- herci se netěší dobré pověsti, stále nesměji hrát ženy
- zájem o antické komedie i tragédie
- nové hry čerpají náměty z historie (Shakespeare), pověstí i soiučasnosti
- komedie jsou často založeny na milostné zápletce
Komedie dell´arte

- knihstick - J. Gutenberg

Itálie
-Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffael, Boticelli
Dante Aligiero - Božská komedie - skládá se ze 3 částí - peklo, očistec, ráj“

Poznámka

Práce obsahuje velké množství věcných chyb (především ve jménech autorů: Aligiero-Alighieri, Cavedra-Saavedra) a velké množství překlepů a hrubých pravopisných chyb.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b5ae9f71e71e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
MO_evr_renesance_humanismus.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse