Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Exilová a samizdatová česká próza ve 2. polovině 20. století - maturitní otázka

Exilová a samizdatová česká próza ve 2. polovině 20. století - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text v heslech shrnuje základní údaje o české exilové a samizdatové literatuře. Každé téma je charakterizováno jedním až třemi řádky. Nejobsáhlejší částí jsou výčty a krátké základní údaje o význačných osobnostech této literatury.

Obsah

1.
Exil před fašismem
2.
Exil před komunisty v únoru 1948
3.
Samizdatová nakladatelství
4.
Exilová nakladatelství
5.
Velké osobnosti této literatury
5.1
Milan Kundera
5.2
Egon Hostovský
5.3
Ladislav Mňačko
5.4
Josef Škvorecký
5.5
Karel Kryl
5.6
Arnošt Lustig
5.7
Ludvík Vaculík
5.8
Václav Havel

Úryvek

„Velké osobnosti této literatury
Milan Kundera
Narozen v Brně, studoval na gymnaziu, FF UK, dokončil GG AMU, bývalý boxer a hudebník, emigroval, byl zbaven českého občanství, občan francie, píše francouzky, nesnáší češtinu a za čecha se nepovažuje.
Valčík na rozloučenou, Žert, Nesnesitelná lehkost bytí, poezie Poslední máj
Egon Hostovský
Studoval gymnazium v Náchodě, poté filozofii na karlově univerzitě, poté přešel na univerzitu do vídně kde studia zanechal.
Emigroval před válkou, po válce se vrátil zpět do Československa a v roce 1948 emigroval podruhé do dánska, norska a nakonec do USA. Jeho tvorba je ovlivněna židovským původem a jeho emigrací. Jeho hrdinové bojují se zlem, vinou politického vývoje jsou nuceni odejít z vlasti.
Žhář, Všeobecné spiknutí, zavřené dveře
Ladislav Mňačko
Slovenský spisovatel a publicista. Aktivně se zúčastnil druhé světové války. Na začátku 50. Let byl komunistou, později byl velmi proti nim. Dvakrát emigroval, odkud se významně věnoval psaní, po návratu do československa významně bojoval proti rozdělení československa.
Jak chutná moc, politická reportáž Izrael
Josef Škvorecký
Exilový nakladatel. Žije v americe, kde založil nakladatelství 68 publisher.
Zbabělci, Tankový prapor, detektivka Hříčky pro patera Knoxe
Karel Kryl
Psal v exilu, pracoval v radiu svobodná evropa, po roce 89 se vrátil, ale nebyl spokojen s politickou situací tak se vrátil zpět do německa.
Před emigrací : Hraje a zpívá Karel Kryl, po emigraci Knížky Karla Kryla, slovíčka
Arnošt Lustig
Český židovský spisovatel, prošel terezínem, osvětim, dachau. Uprchl z transportu a až do konce války se skrýval. Píše o 2.s.v. – o drastických zkušeností z koncentračních táborů. Osudy dívek, žen, starých lidí. Své příběhy neustále přepracovává.
Démanty noci, Nemilovaná, Noc a naděje
Ludvík Vaculík
Prozaik, novinář, pochází z valašska, pracoval u Bati, studoval novinářství. Novinář a nakladatel, později spisovatel z povolání.
Autor textu dva tisíce slov- proti okupaci, zakladatel samizdatového nakladatelství Petlice, fejetony, romány- Rušný dům, Sekyra, Morčata, český snář, jak se dělá chlapec ( o jeho životě s Lenkou Procházkovou)“

Poznámka

Text je obsahově nedostatečný.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ae9917b181df.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Exilova_samizdatova_lit_MO.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse