Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 486 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2708 prací zdarma.

Poradíme vám

Díla od autora: Ladislav Fuks

Název Goodness Staženo

Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

Práce obsahuje stručnou charakteristiku díla Ladislava Fukse Spalovač mrtvol, zejména jeho děje a struktury.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

4704x

Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock

Práce stručně seznamuje s jednotlivými obdobími tvorby Ladislava Fukse. Velmi povrchně nastiňuje děj knihy Pan Theodor Mundstock, a uvádí úryvek z ní.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

924x

Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

Seminární práce do literatury shrnuje děj novely Spalovač mrtvol a zároveň přibližuje psychologii jejích postav. Dotýká se také jazyka a kompozice díl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

924x

Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

Text velmi stručně seznamuje s knihou Ladislava Fukse Spalovač mrtvol. Nejdříve uvádí krátký životopis autora, poté nastiňuje děj. V závěru se věnuje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století


641x

Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

Práce seznamuje s dílem Spalovač mrtvol, jehož autorem je Ladislav Fuks.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce


561x

Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock

Tato práce se věnuje známému dílu Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock. Nejprve uvádí stručné údaje o knize, poté se zabývá výstavbou knihy a charakt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

416x

Spalovač mrtvol- Ladislav Fuks

Práce obsahuje rozbor románu Ladislava Fukse pojednávající o zhoubné moci ideologie nad člověkem. Popisuje život autora i další spisovatele. Nakonec p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století


266x

Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

Práce nejprve představuje autora novely Spalovač mrtvol a poté shrnuje její děj. Prostor mají také charakteristiky hlavních postav.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století


254x

Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

Práce, jež se ve zkratce věnuje novele Ladislava Fukse Spalovač mrtvol, nejprve stručně uvádí místo a čas jejího děje. Ten poté v hlavních rysech popi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

253x

Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

Práce je zaměřena na rozbor Fuksovy novely Spalovač mrtvol. Autor nejprve zařazuje dílo do širšího kontextu Fuksovy tvorby a zmiňuje také některé živo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

225x
1  2  »