Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Generace Májovců a její přínos české literatuře - maturitní otázka

Generace Májovců a její přínos české literatuře - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku na téma generace Májovců a její přínos pro českou literaturu. Nejdříve velmi stručně charakterizuje dobu, poté popisuje zásady Májovců. Informuje o divadle, a formou velmi stručných hesel vyjmenovává některé spisovatele i jejich díla. Zmiňuje se o Vítězslavu Hálkovi, Janu Nerudovi, Karolíně Světlé a Jakubu Arbesovi. V závěru je velmi stručně nastíněna otázka z českého jazyka, uvádí funkční styly.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zásady Májovců
3.
Divadlo
4.
Vítězslav Hálek
5.
Jan Neruda
6.
Karolína Světlá
8.
Jakub Arbes
9.
Funkční styly

Úryvek

"Doba 50. – 60. léta 19.století . Za Bachova absolutismu vychází mála česky psané literatury, většina novin a časopisů byla zastavena, spisovatelé umlkly. Koncem 50. let odstupuje Bachova vláda., vzniká tzv. dualismus – monarchie je rozdělena na dvě části – země rakouské, české a Uhry. Vznikají společenské a kulturní spolky, Sokol ( Tyrš ), Hlahol (pěvecký sbor), Umělecká beseda ( obsazuje výtvarníky ). V roce 1855 vydává skupina v čele s J. V. Fričem almanach ( občasník ) Lada Nióla. V roce 1858 vychází almanach Máj ( autoři : V. Hálek, J. Neruda ) na počest Máchy. Májovci se snažili o rozkvět literatury.

Zásady Májovců : psali ve stylu realismu, snažili se povznést literaturu na evropskou úroveň, tvořili pro lidi a o lidech, tvorbou bojovali proti sociálnímu a národnostnímu útisku.

Divadlo : 1862 – založeno Prozatímní divadlo
1868 – položen základní kámen Národního Divadla
architekt – Josef Zítek
malíř – Mikoláš Aleš
autor opony – Vojtěch Hynajs
sochař – Josef Václav Myslbek
1881 – Národní Divadlo dostavěno, chvíli na to vyhořelo

Vítězslav Hálek – narozen v Dolínku, studoval v Praze na akademickém gymnáziu, nedostudoval filosofickou fakultu, byl redaktorem v redakci Květů, Lumíra, Národních listů, zemřel v Praze
Díla: Večerní písně – milostné básně
Muzikantská Liduška – povídka
Poldík rumař – povídka

Jan Neruda – narozen v Praze, otec měl malý krámek, matka byla posluhovačka, vystudoval gymnázium, nedostudoval práva a filosofii, působil v redakcích časopisů Čas, Hlas, Květy, Lumír, Národní listy,
Díla: básnické sbírky – Hřbitovní kvítí
- Knihy veršů
- Písně kosmické
- Zpěvy páteční
povídky – Trhani – ze života dělníků na stavbě železnic
- Povídky malostranské – soubor třinácti povídek, čerpá ze vzpomínek na dětství a mládí strávené na Malé Straně, nejznámější povídky: Týden v tichém domě, Přivedla žebráka na mizinu, Doktor Kazisvět, Hastrman"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou. Práce obsahuje hrubé pravopisné chyby. Obsahuje věcnou chybu - Vojtěch Hynajs má být Vojtěch Hynais.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49292ea3bfedd.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Generace_Majovcu_prinos_cs_literature_MO.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse