Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Generace Ruchovců a Lumírovců - maturitní otázka

Generace Ruchovců a Lumírovců - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z literatury. Velmi stručně charakterizuje Ruchovce a Lumírovce. Heslovitě vyjmenovává jejich nejvýznamnější představitele i jejich díla, především Elišku Krásnohorskou, Svatopluka Čecha, Josefa Václava Sládka, Jaroslava Vrchlického a Juliua Zeyera. V závěru je velmi stručně nastíněna otázka z českého jazyka, uvádí slovní druhy.

Obsah

1.
Ruchovci
1.1.
Eliška Krásnohorská
1.2.
Svatopluk Čech
1.3.
Josef Václav Sládek
2.
Lumírovci
2.1.
Jaroslav Vrchlický
2.2.
Julius Zeyer
3.
Slovní druhy

Úryvek

"Období 70. a 80. léta 19.století.
Ruchovci – almanach Ruch ( 1868 ) – byl vydán na počest položení základního kamene ND, generace Ruchovců nebyla tak jednotná jako Májovci, ve svých knihách zdůrazňovali vše české a vlastenecké, zpracovávali výhradně česká témata z minulosti i současnosti
Členové – Eliška Krásnohorská, Svatopluk Čech, Josef Václav Sládek

Eliška Krásnohorská – autorka libret ke Smetanovým operám: Hubička, Tajemství, Čertova stěna

Svatopluk Čech – narozen v Ostředku v rodině hospodářského úředníka, studoval v Litoměřicích a Praze, cestoval po Evropě, krátkou právní praxi vyměnil za literární tvorbu, které se věnoval do smrti
Díla : Husita na Baltu, Žižka – básně z dob husitských
Pravý výlet pana Broučka do Měsíce, Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do XV. století – cyklus rozsáhlejších próz tzv. Broučkiád, kritizuje maloměšťáka své doby – hlavní hrdina Matěj Brouček

Josef Václav Sládek – pocházel z venkovské zednické rodiny, po absolvování gymnázia studoval přírodní vědy, odjel do Ameriky, kde působil jako vychovatel, učitel, redaktor a dělník na železnici, po návratu pracoval jako redaktor Národních listů, později řídil časopis Lumír, trpěl těžkou nervovou chorobou, zemřel ve svém rodišti
Díla : Na hrobech indiánských – o osudu indiánských kmenů
Selské písně a české znělky – básnická sbírka
Skřivánčí písně – verše pro děti


Lumírovci – almanach Lumír ( 1877 ) – byli mnohem pevnější, protiklad Ruchovců, vyhledávali cizí náměty, napodobovali evropské autory a hodně překládali, snažili se dohnat evropskou literaturu
Členové – Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer, Josef Václav Sládek

Jaroslav Vrchlický vl.jm. Emil Frída – pocházel z kupecké rodiny, absolvoval gymnázium v Klatovech, studoval filosofickou fakultu, po třech letech odjel do Itálie, kde byl vychovatelem, v třiceti letech byl uznávaný básník, získal čestný doktorát Karlovy univerzity a titul profesora, v devadesátých letech prožíval tvůrčí krizi, po mozkové mrtvici přestal psát, umírá v Domažlicích, za svého života vydal 260 knih z toho 80 básnických sbírek
Díla : Z hlubin – první básnická sbírka
Dojmy a rozmary – milostná lyrika
Okna v bouři – z období manželské krize"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49292eeb9e569.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Generace_Ruchovcu_a_Lumirovcu_MO.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse