Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Generace buřičů - maturitní otázka

Generace buřičů - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku zabývající se generací buřičů v české literatuře. V úvodu velmi stručně charakterizuje tehdejší moderní směry, poté jmenuje autory, kteří patřili do skupiny buřičů, a krátce vystihuje obsahy jejich nejvýznamnějších děl

Obsah

1.Úvod
2.
Stanislav Kostka Neumann
3.
František Gellner
4.
Karel Toman
5.
Viktor Dyk
6.
Fráňa Šrámek
7.
Jaroslav Hašek
8.
Petr Bezruč

Úryvek

"Autoři na přelomu 19. a 20. století odsuzovali měšťáckou společnost, hlásali násilí, někteří se hlásili k satanismu, byli bohémové, vyznávali anarchismus ( myšlenkový a politický směr vycházející z neomezené svobody jedince a odmítající autoritu státu a společenských organizací ).
Vydávali časopis Nový kult někteří se zúčastnili Hnutí omladiny a za to byla část z nich vězněna, později pochopili, že anarchismus není řešení a hledali nové životní cíle.

Stanislav Kostka Neumann ( 1875-1947 ) – narozen v Praze, studoval gymnázium a obchodní akademii, působil v anarchistickém hnutí, první světovou válku prožil na frontě, byl členem České strany socialistické a KSČ
Díla : Apostrofy hrdé a vášnivé
Zlatý oblak – román
Jsem apoštol nového žití

František Gellner – anarchista, byl členem skupiny literátů s S.K.Neumannem, po narukování na vojnu byl v září 1914 prohlášen za nezvěstného
Díla : Radosti života
Po nás ať přijde potopa
Nové verše – vyšly posmrtně

Karel Toman – vedl bohémský život, střídal krátkodobá zaměstnání, pracoval v redakci Národních listů,
Díla : Torzo života
Sluneční hodiny – kniha básní
Měsíce – sbírka dvanácti krátkých básní

Viktor Dyk ( 1877 – 1931 ) – jeho tvorba byla ovlivněna symbolismem, byl politicky činný, tragicky zahynul při koupání v Jaderském moři
Díla : Marnosti
Pohádky z naší vesnice
Krysař – novela
Zmoudření Dona Quijota – tragedie

Fráňa Šrámek (1877 – 1952 ) – antimilitarista, sblížil se s umělci kolem K. Čapka,velká část jeho díla je protiválečná
Díla : Moudrý a rudý – básně
Píšou mi psaní
Stříbrný vítr – román
Měsíc nad řekou – divadelní hra"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x492a8a504db8c.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
MO_gener_buricu.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse