Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Generace májovců a její přínos české literatuře - maturitní otázka

Generace májovců a její přínos české literatuře - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z literatury uvádí téma generace májovců a její přínos české literatuře. Nejdříve heslovitě, pouze v datech, charakterizuje dobu, poté se věnuje představitelům generace májovců. Informuje o Vítězslavu Hálkovi, Karolíně Světlé, Jakubu Arbesovi a Adolfu Hejdukovi.

Obsah

1.
Charakteristika doby
2.
Vítězslav Hálek
3.
Karolína Světlá
4.
Jakub Arbes
5.
Adolf Hejduk

Úryvek

"Po revoluci 1848 nastává období tzv. Bachova absolutismu (Alexandr Bach – ministr vnitra). Ten obnovil absolutistický způsob řízení monarchie, opíral se přitom o armádu a policii.
Roku 1860 vydal císař tzv. Říjnový diplom, v němž se zřekl absolutistické formy vlády a zavedl konstituční zřízení.
V této době se Národní strana dělí na Mladočechy a Staročechy.
1867 – dochází k Rakousko – uherskému vyrovnání. Dochází k dualismu, tj. rozdělení země na Rakousko (Předlitavsko) a Uhersko (zalitavsko).
Dochází k rozkvětu kultury. Založen Sokol a pěvecký spolek Hlahol.
1862 – otevřeno Prozatímní divadlo
1868 – položen základní kámen Národního divadla

1858 – nastupuje nová literární generace, která se společně představuje v almanachu Máj, proto Májovci.
Do této generace řadíme Jana Nerudu, Vítězslava Hálka, Karolínu Světlou a Jakuba Arbese.

Vítězslav Hálek
Přední organizátor almanachu Máj a vůdčí osobnost májovské generace. Byl protikladem Nerudy.
Narodil se na Mělnicku, venkovské prostředí, kde strávil dětství natrvalo ovlivnilo jeho tvorbu a život. Pro rozvoj Hálkovi osobnosti měl velký význam jeho příchod do Prahy na akademické gymnázium. Odmítl přání rodičů studovat kněze, avšak ani filosofii nedostudoval. Rozhodl se věnovat literatuře a žurnalistice. Stal se redaktorem v Národních listech, řídil edici Poezie Světová. Měl štěstí, že klidné a bohaté rodinné zázemí mu po sňatku umožňovalo věnovat se této činnosti bez starostí o zajištění existence. Založil také románovou edici Slovanské besedy. Hodně cestoval. Byl uctíván jako největší český básník.

a) Poezie
- lyricko-epické dílo Alfréd – motiv zrazení lásky
- epické dílo Pohádky z naší vesnice – čerpá ze zkušenosti života venkovského lidu
- lyrické dílo Večerní písně – hlavním tématem je šťastná láska, jarní příroda a vznešené poslání básníka
- lyrické dílo V přírodě – krása přírody, hlavně na jaře a v létě"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4976109dcada5.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Generace_Majovcu_MO.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse