Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > George Orwell: Farma zvířat

George Orwell: Farma zvířatKategorie: Evropská literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: George Orwell

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Farma zvířat, jehož autorem je George Orwell.

Obsah

1.
George Orwell: Farma zvířat

Úryvek

"Farma zvířat
Orwell George
Farma zvířat je jednou z nejznámějších Orwellových knih. Představuje velice zdařilou alegorii. Jinotajně, leč velmi průhledně podává nevybíravou kritiku poměrů, které panovaly v předválečném Sovětském svazu, v éře nastupujícího stalinismu - děj se ale odehrává na jakési anglické farmě.
Na farmě žije mnoho různých zvířat. Majitel farmy, sadistický alkoholik Jones, zvířata týrá a špatně se o ně stará, mnoho z nich trpí hladem a nemocemi. Zvířata jsou nespokojena, nenávidí tyranského Jonese.
Jednoho dne si proto umírající nejstarší vepř jménem Major svolá všechna zvířata a těsně před smrtí se jim pokusí předat své dlouholeté zkušenosti. Vysvětlí jim, že je Jones týrá a že nemají žádný užitek ze své vlastní práce, pracují jen pro lidi. Snaží se zvířatům vštípit víru, že jedinou cestou k nápravě je revoluce, vzpoura zaměřená proti lidem. Hlásá také myšlenky rovnosti a bratrství mezi zvířaty.
Major brzy poté skutečně umírá. Nejchytřejšími zvířaty na farmě jsou prasata, která ostatní zvířata snadno přesvědčí o nutnosti revoluce. Farma se vzbouří a Jones je vyhnán z farmy. Rozzuřený Jones se spolu s několika dalšími sedláky pokusí dobýt farmu zpět, díky hrdinství zvířat se však podaří jejich útok odrazit a další ataky se již nekonají.
Prasata na základě Majorových myšlenek vytvoří řád pro všechna zvířata. Všichni na farmě tvrdě a poctivě pracují a dostávají stejné příděly. Nepracují jen prasata, s vysvětlením, že vše organizují, a proto mají nárok na jisté výhody. Farma prosperuje a prasata se dokonce přestěhují do Jonesova domu, čímž poruší jedno z pravidel.
Prasata stále více využívají svého postavení a obohacují se na úkor pracujících zvířat. Ta jsou nespokojena. Zjistí, že prasata přepsala zákony. Kdo protestoval, byl zabit psy a prodán na trhu ve městě.
Jednoho dne na farmu přijelo mnoho statkářů z okolí. Prostá zvířata nechápala, co se děje, ale mlčela. Večer prasata odešla i s lidmi do domu. Zvířatům se podařilo nahlédnout do domu. Prasata pila a hlučně se s lidmi bavila, ale bylo již těžké rozeznat je od lidí. Zvířata byla opět zotročena."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51cb3591bbf4b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
G_Orwell_Farma_zvirat.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse