Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Hermann Hesse: Stepní vlk

Hermann Hesse: Stepní vlkKategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Hermann Hesse

Životopisy spisovatele: Hermann Hesse

Škola: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452, Jevíčko

Charakteristika: Práce poutavým a detailním způsobem líčí děj románu Stepní vlk Hermanna Hesseho a popis děje doplňuje ukázkami. Druhá část charakterizuje hlavní postavu a nastiňuje, jakým způsobem je v knize prezentována. Práci uzavírá vlastní hodnocení díla a jeho hlavního hrdiny.

Obsah

1.
Obsah díla
2.
Hlavní hrdina
3.
Hodnocení

Úryvek

"I. Obsah díla:

Kromě předmluvy, kterou píše synovec paní, u které se Stepní vlk ubytoval, je kniha nejniternější, nejosobnější a snad i nejtajnější zpovědí muže jménem Harry Haller, který si říká Stepní vlk. „Tato kniha obsahuje zápisky, které po sobě zanechal muž, jemuž jsme často přezdívali ‚stepní vlk‘. I on sám sebe tak často nazýval.“
Předmluva nás uvádí do doby, kdy se Stepní vlk poprvé objevil v domě oné paní, kde hledal podnájem v podkroví, čehož se mu dostalo. Pisatel si poprvé všímá jeho zvláštní povahy, postupně si však Stepní vlk oba získává svou inteligencí, ačkoli je nadále samotářský a příliš nevyhledává společnost.
Samotné zápisky Stepního vlka nechal Harry Haller ve své mansardě v podkroví, když se po devíti nebo desíti měsících pobytu odstěhoval. Jeho pokoj byl přeplněný knihami, ze kterých čouhaly papírky; vzduch čpěl vínem a tabákem. Už na začátku svých zápisků potvrzuje domněnku, že vede „bezútěšný, ztracený a bezbranný život“. Ukazuje se, že ve skutečnosti pohrdá měšťany a jejich stupidními zábavami, kteří popírají veškeré „vysoké“ umění. „Jak nemám být stepní vlk a trhan poustevník uprostřed světa, z jehož cílů nesdílím ani jediný, z jehož radostí ke mně žádná nepromlouvá! Nedokážu dlouho vydržet ani v divadle, ani v kině, stěží dokážu číst noviny, zřídka moderní knihu, nemohu pochopit, co za rozkoš a potěšení hledají lidé v přeplněných vlacích a hotelích, v přeplněných kavárnách při dusné, vtíravé hudbě… na přednáškách pro vědychtivé – všechny tyto radosti, jež by pro mne přece byly dosažitelné a o něž se tisíce jiných snaží a derou, nemohu pochopit a nemohu sdílet.“
Jednou stepní vlk narazí na zvláštní nápis nad nenápadnou branou: MAGICKÉ DIVADLO Vstup ne pro každého. Člověk, který vyšel z onoho „divadla“ mu do ruky vtiskl knížečku, Traktát o stepním vlku. V něm je popsán stepní vlk; ačkoli si Harry myslí, že jeho duše se skládá z duše lidské a z duše stepního vlka. Jenže v traktátu je popsán jako soubor mnoha duší, z nichž každá je jiná a každá má jiné potřeby. Jenže co proti tomu, většinou bývá označen za blázna. „A když obzvlášť nadaným a jemně ustrojeným lidským duším vzejde tušení jejich mnohostrannosti, když prolomí, jako každý génius, blud jednoty osobnosti a pocítí svou bytost jako mnohočlennost, jako svazek mnoha já, postačí jen, aby to vyslovily, a většina je hned dá uvěznit, přivolá na pomoc vědu, zjistí schizofrenii a bude chránit lidstvo před tím, aby z úst těchto nešťastníků nemuselo vyslechnout volání pravdy.“
Stepní vlk je překvapen, že tento traktát v podstatě souvisí s básní, kterou jednou v noci před několika týdny napsal. Čím dál víc přemýšlí o traktátu a o svém původním úmyslu sebevraždy. Jednoho dne znovu zahlédne toho člověka, který mu vtiskl do rukou Traktát o stepním vlku, a tak ho pronásleduje v průvodu pozůstalých na pohřeb. Jenže na dotaz, kdy bude večerní zábava, se ten člověk netváří moc vesele a tak si ani stepní vlk není jist, jestli si onoho člověka s někým nespletl. V této náladě potká svého bývalého žáka, se kterým kdysi vedl vášnivé debaty na téma orientální mythologie. Mladý profesor přemluví Harryho, aby šel k němu na večeři a ten nakonec souhlasí. Jakmile však vyjde do toho měšťáckého domu, cítí, že by sem nejraději nechodil, ale teď už nelze udělat krok zpět. Během večeře je patrné napětí a po večeři pak Harry urazí hostitelku tím, že sdělí svůj negativní názor na příšerný obraz Goetha, který patří k hostitelčiny nejoblíbenější.
Nakonec vyklopí mladému profesorovi omluvu, ale i pravdu, že tam jít nechtěl a podobně. Cestou domů projde snad celé město a tehdy se rozhodne, že si vezme život. „Přestože jsem neviděl jiné východisko, i když se kolem mne kupily hnus, utrpení a zoufalství, i když už nic nebylo s to mě zvábit a přinést radost a naději, nevýslovně jsem se děsil té popravy, posledního okamžiku, chladného, zejícího řezu do vlastního masa.“ Po dlouhém putování městem se zastaví v hospodě a tam narazí na dívku, která mu dobře rozumí a se kterou se cítí mnohem lépe. Slíbí jí, že pro ni udělá všechno a jeho život opět dostává smysl, i když takový, jakým ještě před několika dny pohrdal. A Harry to ví. Zjišťuje, že jeho osobnost se skutečně dělí na mnoho dalších, které poznává."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d3875c49e82.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
H_Hesse_Stepni_vlk.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse