Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Historická próza - maturitní otázka 12/12

Historická próza - maturitní otázka 12/12


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá historickou prózou. Uvádí hlavní představitele tohoto směru - Aloise Jiráska, Zikmunda Wintera a Josefa Svátka. Jmenuje jejich významná díla, a stručně je charakterizuje. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Obraz venkova v próze 19. století - maturitní otázka 11/12.

Obsah

1.
Alois Jirásek
2.
Zikmund Winter
3.
Josef Svátek

Úryvek

"ŽIVOT:
- narodil se v Hronově( Jiráskův Hronov)
- v 11 letech byl poslán do německé rodiny, poté studoval německou školu v Broumově a českou v Hradci
Králové, po studiích se rozhodoval mezi malířstvím a historií
- vystudoval filozofickou fakultu, 14 let učil v Litomyšli
- odchází do Prahy, kde napsal většinu svých děl, byl aktivní v politice- byl senátorem
- aktivně se zapojil do akcí v roce 1917, podporoval vydání Manifestu českých spisovatelů
- umírá v Praze, pohřben v Hronově

DÍLO:
- NEJSTARŠÍ
- Staré pověsti české- podklady k nejstarším dějinám v Kosmově kronice
- i mladší pověsti- např. O Ječmínkovi, Faustův dům
- proroctví- Sybilino proroctví, Blaničtí rytíři
-DOBA HUSITSKÁ- rozsáhlejší, psal o ní rád,protože v této době viděl vrchol dějin
- Mezi proudy- trilogie
-Dvojí dvůr- ohnivec hajný Šíp působí na dvoře Václava IV., ale zároveň i na arcibiskupství
-Syn ohnivcův- vybírá si dvůr Václava IV.
-Do tří hlasů- působení Jana Husa v Praze
- Proti všem- vznik a průběh husitství, objevuje se zde i Žižka, který chrání Čechy proti Zikmundovi
- 3 části:- ve všech dílech hl. postavy- Zdena z Hvozdna, kněz a sektář Bydlinský- vstoupí mezi Adamity, ale nechtějí se podřídit jsou upáleni
-Skonání věků
-Kruciáta
-Boží zástup
- Bratrstvo- doznívání husitství na Slovensku v 50. letech 15. století
-Bitva u Lučence
-Mária
-Žebráci
dramata, divadelní hry:
- Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč
- Z Čech až na konec světa- cestopis z dob vlády Jiřího z Poděbrad, Václav Šašek z Béřkova vypráví vnoučatům
-DOBA POBĚLOHORSKÁ- vidí v ní úpadek českého národanepíše o ní rád
- Psohlavci- Chodové hlídali hranice, čímž si zajistili jistá privilegia. Nový správce Lomikar je však neuznával. Chodové proto hledali listinu dokazující práva, našli ji v lípě. Lomikar ji však spálil povstání, ale vůdci popraveni, v čele Jan Sladký Kozina.
- Skaláci- lidová vzpoura z roku 1775 na Náchodsku proti cizímu panstvu
- Skály- hl. postava- kněz Matyáš Ulický, organizuje vzpouru, ale nakonec je popraven
- Temno- 20. léta 18. století na Skalce u Opočna, boj jezuitů v zastoupení páterem Koniášem, hlavními postavami jsou také děti myslivce Machovce(šířil české knihy), které zde musí za trest pobývat, jedno z dětí Helena se zamiluje do Jiřího Březiny, jehož rodina ji ale kvůli otci nepřijímá, nakonec utíká za otcem do ciziny
-DOBA NÁRODNÍHO OBROZENÍ- jeho oblíbené období, je pro Čechy důležité
- F. L. Věk-
- U nás- volné pokračování F. L. Věka, odehrávající se na Náchodsku, v době vrcholu NO, život venkovského městečka Podolí, kde se farář Havlovický snaží odstranit zaostalost
-Úhor
-Novina
-Osetek
-Zeměžluč"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x490cad2078be3.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Historicka_proza.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse