Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 584 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2753 prací zdarma.

Poradíme vám

HomérKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Homér

Životopisy spisovatele: Homér

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek Homéra.

Obsah

1.
Homér

Úryvek

"Homér (asi 8. stol. př. n. l.)

Homér žil asi na konci 8. stol. př. n. l., Je to pololegendární autor, jehož jméno je spojováno s nejstaršími evropskými literárními texty, epickými skladbami Ílias a Odyssea. Obě čerpají náměty z trójského mytologického cyklu. Ílias líčí 52 dní obléhání Ília (Tróje), kompozičně rámovaných motivem Achillova hněvu. Odyssea vypráví o dobrodružném návratu ithackého vládce Odyssea po úspěšném dobytí Tróje. Samotná doba vzniku homérských skladeb je předmětem dohadů. Podle současných teorií jsou Ílias a Odyssea po stylistické a kompoziční stránce natolik odlišné, že se zřejmě jedná o díla dvou různých autorů. Ílias, která je kompozičně jednodušší, je pravděpodobně i starší než Odyssea. Ne zcela vyjasněna zůstává otázka, zda homérské skladby vznikly ve své konečné podobě už v ústním podání, nebo dostaly svůj definitivní tvar až na stupni literárním. Homérské eposy měly zásadní vliv na formování řeckého náboženství, mytologických a filozofických představ a znamenají věčný inspirační zdroj evropské literatury.
Ilias. Jedná se o epos líčící válku mezi Řeky a Trójany pro krásnou Helenu, Meneláovu manželku, kterou si odvedl syn trojského krále Priama Paris.
Odyssea. Dílo popisuje návrat ithackého krále a jeho družiny z války do rodné země. Hrdina Odysseus se vrací k manželce Penelopé, cestou se však musí vypořádat s nástrahami bohů a mytických sil (čarodejnice Kirké, Sirény, Kyklopové)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521651cc0d3fd.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Homer.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse