Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Homér: Ílias - maturitní otázka z češtiny

Homér: Ílias - maturitní otázka z češtiny

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se podrobně věnuje Illiadě. Spíše než na děj se zaměřuje na obecné reálie antického Řecka, které z tohoto díla vycházejí, jejich souvislosti a kulturní odkaz. Popisuje dobu, ve které se epos odehrává, charakterizuje styl díla a jednotlivé postavy. Poté se již věnuje proměnám vnímání těchto postav během dějin a ustáleným slovním spojením, která z tohoto eposu vycházejí. Poslední část se věnuje odkazu Illias ve světovém umění.

Obsah

1.
Kterou část války Homér zachycuje.
2.
Co válce předcházelo.
3.
Jakým způsobem představil Homér prince Parida.
4.
Jakou roli sehrál v eposu Héfaistos.
5.
Kterého z bohů Trójané uctívali?
6.
Charakterizuj jednotlivé postavy
6.1
Hektor
6.2
Achilles
6.3
Patrokles
6.4
Nestor
6.5
Odysseus
6.6
Aeneas
6.7
Priamos
6.8
Agamemnon
6.9
Bríseovna
6.10
Meneláos
6.11
Myrmidoni
6.12
Achajci
7.
Vysvětli: epiteton constans, najdi příklady
8.
Za pomoci Encyklopedie antiky a Slovníku antické kultury vysvětli
8.1
Achilleova pata
8.2
Danajský dar
8.3
Damoklův meč
8.4
Pyrrhovo vítězství
9.
Jakou roli hráli v eposu bohové?
10.
Jakými prostředky autor upoutává čtenářovu pozornost?
11.
Najdi odkazy eposu v malířství, hudbě, sochařství, literatuře a filmu.
12.
Jakým způsobem jsou hrdinové Íliady charakterizováni v novějším uměleckém zpracování. Uveď příklad.
13.
Může tato skladba poskytnout čtenářský zážitek i tomu, kdo ji pokládá za pouhou smyšlenku? Proč?
14.
Použitá literatura, použité zdroje

Úryvek

„Agamemnon
• mykénský král, manžel Klytaimnéstry, otec Oresta, Elektry, Ifigenie a Chrýsothemidy.
• mocný král a statečný bojovník, ale byl nadmíru pyšný, pánovitý, ješitný, domýšlivý a sobecký. Raději způsobil ohromné škody sobě a vojsku, než by povolil, když viděl odpor proti své autoritě.
• neměl rád Achillea a kdykoli mohl, vždy ho odstrkoval. Myslím, že se zachoval velmi zbaběle a nedůstojně, když odmítl svolat sněm v době, kdy byl jeho vinou na řecký tábor seslán mor, a když za propuštěnou otrokyni Chrýseovnu žádal náhradu -Bríseovnu.

Bríseovna
• dcera pédasského krále Brísea.
• Achilleova milenka, chtěl se s ní oženit. Bríseovna jeho lásku opětovala i přesto, že jí zabil manžela. Byla velmi krásná.
• jedna z důležitých postav Iliady, protože ze sporu o ni se odvíjí většina děje.

Meneláos
• spartský král, manžel Heleny.
• velmi statečný, patřil k předním thajským bojovníkům. K trojské válce dal přímý podnět - Troji vyhlásil válku, ale hlavní velení přenechal bratru Agamemnonovi.
• pro ostatní byl vzorem smělosti, statečnosti a sebekázně. Vykonal mnoho hrdinských činů - např. při boji s Paridem, zachránění Patroklova těla…Moudrý a spravedlivý rádce, vždy hájil zájmy vojáků a plně respektoval bratrovu autoritu.

Myrmidoni
• stateční a vytrvalí řečtí bojovníci pod vedením Achillea, svému veliteli byli naprosto oddaní a poslušní.
• měli černé štíty a brnění.
• jejich jméno se odvozuje od řeckého myrméx = mravenec.

Achajci
• =Řekové.
• odvážní bojovníci věrní svému králi a Achilleovi. Dost zbaběle se zachovali, když Agamemnon vzal Achilleovi Bríseovnu. Místo toho, aby se Achillea zastali, když byl v právu, jen mlčeli a nic nepodnikli.


15. Vysvětli: epiteton constans, najdi příklady.

Epiteton: literární přívlastek se stylistickou slohovou hodnotou, projevující postoj mluvčího, osobitě charakterizující, názorný.
Epiteton constans: přívlastek spojující se vždy s jistým slovem (ustálený přívlastek). Je příznačný pro lidovou slovesnou tvorbu.
Achilles - hrdina slavný, rychlý v běhu. Bríseovna - dívčina sličná. Agamemnon - vládyka mužstva, přemocný vládce. Odysseus - muž důvtipný. Achajci - kadeří dlouhých, odění kovem, jasného zraku, holení krásných.
Trojané - statní jezdci, kopiníků. Hektor – zhoubce mužstva, jiskřící přilbou. Paris -podobný bohům, šalebný mluvka, vzteklý po ženách. Helena - bělostných loktů.
Héra - výrazných zraků. Thetis - třpytivých nohou. Athéna - jiskrných zraků. Zeus - velitel blesků, vladař blesků, bouřný, oblačný.

16. Za pomoci Encyklopedie antiky a Slovníku antické kultury vysvětli:

Achilleova pata - označuje se jím zranitelné místo. Může se vztahovat na naše slabé stránky (např. na věc, která nám vůbec nejde) nebo může být skryta i v duši (např. na osobu, na které nám velmi záleží).
Původ tohoto spojení je u Achillea, jehož jediným zranitelným místem na těle byla jeho pata. Ta se mu nakonec stala osudnou.
Danajský dar - dar, který je zrádný, neupřímný, může přinést velké nevýhody, někdy až úplnou zkázu.
Podle Homéra dřevěný kůň zanechaný Trojanům Řeky, kteří předstírali ústup domů. V „trojském koni“ ale byli ukryti Danaové (Řekové), a tak snadno Troju dobyli.“

Poznámka

Práce obsahuje fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18188
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse