Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Husovi předchůdci a Mistr Jan Hus - maturitní otázka

Husovi předchůdci a Mistr Jan Hus - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z literatury, která se věnuje představení období husitství v české literatuře. Vyjmenovává Husovi předchůdce, dále charakterizuje dílo samotného Mistra Jana Huse a jeho následovníka Petra Chelčického.

Obsah

1.
Konrad Waldhauser
2.
Jan Milíč z Kroměříže
3.
Matěj z Janova
4.
Tomáš ze Štítného
5.
Literatura doby husitské
a) Jan Hus
6.
Doznívání husitství
a) Petr Chelčický

Úryvek

"Literatura doby husitské (poc. 15. st. – 70. léta 15. st.)
- myšlenky reformního hnutí se dostávají k nejširšímu okruhu posluchačů díky kázání Jana Husa

charakteristika: charakter písemnictví odpovídá době společenského napětí =>čeština
převládá nad latinou a němčinou, proniká i do bohoslužeb. Mezi žánry patří
satira, kázání, kroniky, písně. Důležitou funkci plní manifesty – listy
vysvětlující program Husitů.

Jan Hus (1371 – 1415)
- pocházel z Jižních Čech  Husinec u Prachatic
- vystudoval pražskou univerzitu
- kázal v Betlémské kapli
- prosadil Kutnohorský dekret (upraveno hlasovací právo na univerzitě)
- postupně se dostával do rozporu s církví (rozpor byl r. 1412 – papež vyhlásil interdikt =
církevní trest a to, že jde prodávat odpustky – Jan Hus to odsouhlasil) → došlo k řadě
výtržnostem, Hus opustil Prahu; žil nejprve na Kozím Hrádku a posléze odešel na hrad
Krakovec
- psal latinsky pro vzdělance a cizince, později česky
- 6. července r. 1415 upálen v Kostnici, popel vhozen do Rýna
univerzitní období – latinsky psaný Quodlibet (soubor projevů na rozmanitá témata)
hlavní latinské dílo De ecclesia (O církvi)
spis o Husových názorech na víru – De sex erroribus (O šesti bludech)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47f92b8439636.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Husovi_predchudci.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse