Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Ideální dáma očima Baldassara Castigliona

Ideální dáma očima Baldassara Castigliona

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Seminární práce pro předmět Románské literatury I. je založena na rozboru díla Dvořan od Baldassara Castigliona. Nejprve stručně představuje autora a jeho knihu, poté se zabývá zejména její třetí částí, která pojednává o představě dokonalé dvorní dámy. Na základě myšlenek obsažených v této knize objasňuje renesanční pohled na ženu, na její postavení ve společnosti a na dobové smýšlení o rovnosti mužů a žen.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dvořan
3.
Dvorní dáma
4.
Žena jako rovnocenný protějšek muže
5.
Závěr

Úryvek

"2. Dvořan

Castiglione byl autorem kratších básnických skladeb světského tématu, epitafu věnovaného své zemřelé manželce a řady dopisů, které jsou hodnotné spíše jako svědectví politických událostí v tehdejší Itálii, než jako umělecká díla. I sám Castiglione se považoval v první řadě za rytíře a diplomata a až poté za literáta. Slávu a literární uznání mu přinesl až Dvořan, dílo, které ho zařadilo do dějin i jako spisovatele.
Kniha vznikla za autorova působení na urbinském dvoře v letech 1508 - 1518, vydána byla v roce 1528 v Benátkách . Castiglione ji věnoval donu Alfonsu Ariostovi, který ho jménem budoucího francouzského krále Františka I. požádal, aby napsal dílo, ve kterém by charakterizoval vlastnosti ideálního dvořana. Castiglione se úkolu zhostil a předsevzal si, že stvoří „…je-li to možné, dvořana tak výtečného, aby vladař, který bude hoden jeho služeb, měl pocit, že je nesporně vznešeným pánem, i kdyby šlo o stát docela malý.“
Dílo je rozčleněno do čtyř knih, z nichž každá představuje rozhovor urbinských dvořanů během jednoho večera. V úvodu první knihy autor upozorňuje, že se osobně těchto rozhovorů nezúčastnil, ale popsal je později poté, co mu je zprostředkoval jeho přítel. Tyto rozhovory se tedy konaly čtyři po sobě jdoucí večery a vedou je skutečné historické postavy – hosté a příslušníci urbinského dvora. Castiglione poznamenává, že cílem jeho knihy nebylo pouze vylíčení správného chování šlechtice, ale také vytvoření představy o atmosféře na urbinském dvoře na počátku 16. století a vylíčení povahy a vlastností osobností, které tuto debatu vedly .
Základním rysem těchto rozhovorů je spor. Nejprve je určena osoba, která danou diskuzi povede a ta sdělí ostatním svůj názor. Ostatní jsou mu buď oponenti, nebo se vytvoří dva názorově odlišné tábory, které obhajují svá stanoviska, nejčastěji pomocí antických vzorů, ať už jde o skutečné osoby, či mytologické bytosti. Prostřednictvím těchto sporů, se nám rýsuje obraz dokonalého společenského chování. Tento obraz však někdy není zcela jasný a ponechává prostor k vlastnímu názoru a vkusu, ostatně stejně jak je tomu dnes.
První kniha pojednává o základních vlastnostech a dovednostech, kterými by měl dvořan oplývat. Jako základní předpoklad je zde stanoven šlechtický původ. Správný dvořan vyniká ve sportu, především v lovu, a charakterem by měl být šlechetný, rozumný a čestný. Dále se zde popisuje fyzický vzhled, přičemž důležitý je půvab zbavený vyumělkovanosti. Dvořan by měl být také zběhlý v literatuře a v hudebním i malířském umění. Jako příklady hodné následování jsou zde zmiňováni nejvíce Alexandr Veliký, Homér, Vergilius a další. Rozsáhlou část knihy tvoří jazyková otázka, kdy se oproti vznešené toskánštině staví současná přirozená mluva.
Druhá kniha objasňuje, za jakých okolností a jakým způsobem má dvořan své schopnosti využít. Vysvětluje zásady chování ve styku s vladařem, se širší společností i se sobě rovnými. Zabývá se také přátelstvím – koho si za přítele vybrat a jak si přátelství udržet. Neopomíná ani praktická pravidla správného oblékání. Nakonec je řeč o společenské konverzaci. Jsou zde rozebírána témata k hovoru a mnoho kapitol je věnováno zásadám a možnostem vtipkování.
Hlavním tématem třetí knihy je ideální dvorní dáma jako protějšek dvořana. Její vlastnosti jsou z části totožné jako dvořanovy, mnohem větší úlohu zde však hraje počestnost a mravní čistota. Velký prostor je věnovaný otázce rovnosti mužů a žen a postavení, které by měla žena ve společnosti zaujímat. Touto problematikou se budu zabývat podrobněji níže.
Ve čtvrté knize se rozhovor vrací zpět k dvořanovi a seznamuje nás s jeho úkoly u dvora. Nejdůležitější cíl dvořana je získat si náklonnost vladaře a vést ho jako vychovatel a rádce. Dále se debata stáčí k otázce ideální formy vlády a politického uspořádání, která bezpochyby souvisí s tehdejší bouřlivou situací v některých italských městech. Jsou zde zmíněny i nejdůležitější vlastnosti vládce: spravedlnost, čestnost, zbožnost, láska k lidu a péče o tělo i duši. Za slavné dvořany jsou zde vyzdvihováni například Aristoteles a Platón. Závěr je věnován radám v lásce, která by měla být rozumná, čistá a odproštěná od smyslnosti. Nakonec se pokládá otázka, zda jsou takovéto lásky schopny i ženy.
V celém díle se klade největší důraz na sebekontrolu. Dvořan každý svůj čin pečlivě promýšlí, ale zároveň musí působit spontánně, jako by svým chováním nic nesledoval."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25258
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse