Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 569 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2738 prací zdarma.

Poradíme vám

Ivan OlbrachtKategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Ivan Olbracht

Životopisy spisovatele: Ivan Olbracht

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek spisovatele Ivana Olbrachta.

Obsah

1.
Ivan Olbracht

Úryvek

"Olbracht Ivan (1882 – 1952)

Ivan Olbracht je literární pseudonym Kamila Zemana, syna Antonína Zemana, semilského advokáta a politika, píšícího ale pod jménem Antal Stašek.
Ivan Olbracht působil jako prozaik, novinář a publicista. Pracoval v redakci Dělnických listů, Práva lidu aj.
Jeho prozaická prvotina O zlých samotářích přinesla do české literatury nový pohled na společenské vyděděnce.
V další tvorbě se zaměřil na psychologické a mravní aspekty tvůrčí osobnosti (Žalář nejtemnější, Podivné přátelství herce Jesenia).
Po politických reportážích ze Sovětského svazu následoval agitační román Anna proletářka
Jeho dílo vyvrcholilo prózami tematicky čerpajícími z pobytu na Podkarpatské Rusi. Hory a staletí, Golet v údolí. Bohatým inspiračním zdrojem se pro autora stala Zakarpatská Ukrajina, kam přišel Olbracht poprvé v roce 1931 jako turista. Přilákala ho divoká, civilizací málo dotčená příroda i původnost životních forem tamějších lidí, Ukrajinců i Židů. O rok později objevil i Koločavu, dějiště Nikoly Šuhaje. Do Koločavy se pak okouzleně vracel rok co rok.
Nejznámějším dílem je ovšem Nikola Šuhaj loupežník. Námět pro Nikolu Šuhaje loupežníka poskytla Olbrachtovi historie Zakarpatska od konce 1. sv. války až do poválečného období. Tehdy se v kraji několikrát vystřídala vrchnost - Maďaři, Rumuni, Češi, ale beze změny zůstávalo sociální bezpráví. Z toho vyrůstal živelný odpor zdejších lidí, který se vtěloval do legend a mýtů. Olbracht tak spojil reálný příběh posledního zakarpatského loupežníka s legendou, kterou si o něm tvořil zakarpatský lid. Obě složky, reálná i vybájená, se v románu neustále prostupují. Olbracht také speciálně využívá jazykových efektů - slučuje se v něm dokumentární věcnost a jasnost se vzrušenou citlivostí a básnickostí, objevujeme mnoho metafor a metonymií. Jazyk využívá četné archaismy.
V románu Dobyvatel aktualizoval Prescottovy Dějiny dobytí Mexika.
Pro děti převyprávěl biblické motivy(Biblické příběhy, Čtení z Biblí kralické)
Staroindické bajky ze sbírky Paňčatantra převyprávěl v knize O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521f7fa927c9d.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
I_Olbracht.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse