Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Jan Amos Komenský


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy spisovatelů

Další díla spisovatele: Jan Amos Komenský

Životopisy spisovatele: Jan Amos Komenský

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje jednotlivá období života Jana Amose Komenského. Popisuje dobovou situaci, události, které tvorbu ovlivňovaly a podle období zařazuje některá známější díla. Obsahuje i krátký obsah Labyrintu světa a ráje srdce.

Obsah

1.
Období života
1.1
Do r.1628
1.1.1
Labyrint světa a ráj srdce
1.2
1628 – 1648
1.2.1
Kšaft umírající matky Jednoty bratrské
1.2.2
Pedagogické spisy Komenského
1.2.3
Velká didaktika
1.3
Po roce 1648
1.3.1
Poklad jazyka českého
1.3.2
Orbis Pictus
1.3.3
Informatorium školy mateřské
1.3.4
Dveře jazyku otevřené

Úryvek

“ J.A.K zasahuje jak do renesance tak do baroka. Renesanční je tvorba pedagogická, zbytek je barokní. České baroko se vyznačuje rysy shodnými se světovými.
J.A.K
- člověk všestranného talentu, filozof, literát, pedagog, historik
-narodil se r 1592. Studoval na školách Jednoty bratrské v Přerově, poté odchází studovat do Německa a r. 1614 působil jako učitel v Přerově, posléze se stává knězem Jednoty bratrské.

Období života:
1. do r.1628 – píše texty filozofické a náboženské. V tomto období se i žení, ale vše se mění bitvou na Bílé hoře 1620, musí se uchýlit do ilegality a žije na panství v Žerotínu, mezitím mu umírá manželka i děti a roku 1628odchází do emigrace. Píše útěšné spisy – najdeme v nich pocity lítosti, smutku, víry v Boha, naděje do budoucna. Vrcholným dílem tohoto období je Labyrint světa a Ráj srdce.

2. 1628 – 1648 – žije ve městě Lešno, kde žili čeští exilanti apůsobí na místním gymnáziu. Na pozvání odjíždí do Anglie, kde má reformovat školství a vědu. Poté žije ve Švédsku, kde po 6 let modernizue tamější školství, další zemí kde žil bylo Nizozemí. Roku 1648 ztrácí definitivní naději na návrat do vlasti. Byly uzavřeny mírové smlouvy, které ukončily 30letou válku a české země zůstaly habsburské a nekatolíkům nepřístupné. Zklamán píše dílo Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (kšaft=závěť) – je to alegorie, loučí se v něm s vlastí a zároveň tuší,že Jednota zanikne a zároveň věří v budoucnost národa.

,,Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou loučení, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím. Věřím i já Bohu, že pro přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného,vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!“

Pedagogické spisy Komenského

Velká didaktika – první ucelený spis, který se věnuje pedagogice a vědě. Dílo o výchově a vzdělání. Pedagogické zásady: přiměřenost věku, přístup ke vzdělání pro bohaté i chudé, rozdělení výuky do 4 stupňů.
Pedagogické zásady Komenského:
-říkal, že v centru pozornosti je žák, výchovu dětí podle věku, vzdělání má být dostupné pro všechny bez ohledu na sociální rozdíly a pohlaví. Výuka měla probíhat postupně podle schopnosti žáka, je názorná, škola není mučírna, ale dílna lidskosti. Předpokládá, že žák usiluje a studium, výuka je nenásilná, ale tělesné tresty přiměřené míry povoloval. Výuka směřuje k praktickým potřebám, postupuje od jednoduššího k složitějšímu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4749d479a8eed.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Jan_Amos_Komensky.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse