Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma

Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Otčenášek

Životopisy spisovatele: Jan Otčenášek

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem a hlavními postavami novely Jana Otčenáška Romeo, Julie a tma. Dodává navíc informace o autorovi a stručně shrnuje téma a motivy díla i jeho umělecké a kompoziční prostředky.

Obsah

1.
Údaje o knize
2.
Informace o autorovi
3.
Děj
4.
Postavy
5.
Námět, téma, motivy, autorův záměr
6.
Umělecké a kompoziční prostředky
7.
Vliv

Úryvek

"Název: Romeo, Julie a tma
Autor: Jan Otčenášek

Premiéra:
Rok 1. vydání: 1958
Druh: próza
Žánr: tragická novela

Místo a doba děje: Protektorát Čechy a Morava - Praha, období 2.světové války (heydrichiáda) – okupace Československa
Informace o autorovi:prozaik, autor románů z doby okupace, filmový a televizní scénárista, autor rozhlasových her narozen 19. listopadu 1924, zemřel 24. února 1979, koncem války se zapojil do ilegálního hnutí mládeže ve skupině Předvoj, je autorem řady filmových a televizních scénářů (například Byl jednou jeden dům), významně zasáhl do rozvoje poválečné prózy románem Občan Brych, řada jeho děl byla zfilmována. Otčenáškovo dosavadní dílo je výrazem poznání i pojetí života oné generace, která dospívala za druhé světové války, v dusném ovzduší tzv. protektorátu, a která po roce 1945 chápala socialistický ideál jako jediné možné a reálné východisko z rozporů a bolestí dvacátého století."

Obsah:
Čerstvě plnoletý mladík jménem Pavel jde na procházku po městě, sedne si v parku na lavičku a po chvilce si všimne mladé dívky na druhém konci lavičky. Nohy má přitlačené k hrudi, zároveň svírá malý černý kufřík. Mladík se s ní snaží komunikovat, chce ji pomoct, ale dívka prokazuje známky strachu. Po chvíli se ho přestane bát. Pavel si všimne její žluté židovské hvězdy na kabátku a hned si vše uvědomí. Řekne mu, že se měla dostavit do koncentračního tábora v Terezíně, ale bála se a nešla tam. Pavel neváhá a jde dívku schovat do malé komůrky v domě, kde má jeho otec dílnu. Dlouhou dobu ji tam ukrývá, nosí ji jídlo, knihy. Ester, tak se jmenuje, se do Pavla zakouká a on do ni taky. Chodí za ni každý den, ta mu vypráví o svém životě, jak byl její tatínek doktor a všichni ho měli rádi, jak bratr odcestoval do zahraničí, jak rodiče odjeli do Terezína, ze začátku ji psali dopisy, ale teď už ne. Ester chodí každý večer do dílny Pavlova otce umýt se v umyvadle. Jednou ji tam však otec nachytá, ale je na ni hodný. pochopí už, proč Pavel chodí každý den pryč z domu a tajně krade jídlo. Jednoho večera vzbudí Pavlovu rodinu střelba kulometů. Po městě jdou němci a zastřelí každého, koho venku uvidí. Pavel má strach, aby se něco nestalo Ester a chce za ni jít. Zavčas ho však zadrží domovník a neodemkne mu dveře. V domě, kde Ester přebývá, bydlí i jeden zvědavý muž, kterého nemá nikdo rád. Té noci vyjde z bytu a začne po domě křičet, že je v domě židovka, snaží se vniknout do její komůrky, ale je zamčeno. Ester strachem uteče do dílny, tam ji otec od Pavla najde a schová. Po chvíli však Ester chce vyjít ven, aby ji nenašli a nezabili Pavla a celou jeho rodinu. Jakmile se dostane ven, tiše jde kolem stěn domů, němci kolem si ji zatím nevšímají, jakmile dorazí do parku a ulehne na trávu, najde ji jeden němec.

Hlavní postavy + charakteristika:
Ester – židovská dívka, dcera lékaře, její rodinu odvlekl režim do Terezína. Je to dobromyslné děvče, ohleduplná, nevinná a něžná. Kontrast tvoří to, že musí žít jako vězeň ve strachu, cítí se osamocená, nešťastná; z opravdové lásky k Pavlovi se odhodlá obětovat svůj život, aby zachránila jak ho, tak životy lidí celého domu.
Pavel – studuje poslední ročník gymnázia, působí jako obětavý, statečný, citlivý chlapec s dobrým srdcem. Pomoc Ester chápe jako samozřejmost
tovaryš Čepek - pomocník v krejčovské dílně; osoba, která je ochotná pomoci, je to "ostrůvek lidskosti"
Pavlův otec – starší moudrý muž, hodný, švec
Rejsek – zvědavý neoblíbený muž, který ví o Ester a chce ji udat němcům
Další postavy: Jarek, Čepek, Pavlova matka, vojáci

Námět: Milostný a něžný vztah uprostřed hrůz
Téma: postavení Židů v ČR na počátku 2. světové války, život v totalitě, odvaha a statečnost.
Motivy: láska, beznaděj, smrt, skrývání, strach
Autorův záměr: autor chtěl ukázat společnosti život za války, život židů a chudých lidí, slovo „tma“ v názvu symbolizuje dusné prostředí stanného práva, války a heydrichiády

Umělecké a kompoziční prostředky: dialogy, hovorná čeština, spisovný jazyk, vyprávění, souvětí, přímá řeč, metafory, personifikace, eufemismy, oxymorón, gradace, chronologie, úvahy, vnitřní monology

Vliv: V roce 1959 byl natočen režisérem Jiřím Weissem stejnojmenný film a roku 1997 vytvořena stejnojmenná televizní adaptace režisérem Karlem Smyczkem, dílo přeloženo do mnoha cizích jazyků"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5069f0842643d.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
J_Otcenasek_Romeo_Julie_a_tma.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse