Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jaroslav Seifert: Půlnoc - rozbory básní 13/21

Jaroslav Seifert: Půlnoc - rozbory básní 13/21


Kategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jaroslav Seifert

Životopisy spisovatele: Jaroslav Seifert

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává z pokročilého rozboru jazykových prostředků, obsahu, motivů a verše básně Půlnoc ze sbírky Jablko z klína Jaroslava Seiferta. Uvedeno je rovněž znění analyzované básně. Předchozí část série naleznete zde Bohuslav Reynek: Ropucha - rozbory básní 12/21 a následující zde Antonín Sova: U řek - rozbory básní 14/21.

Obsah

1.
Báseň
2.
Rozbor

Úryvek

"Báseň
Ciferník, přítel lun,
nad střechou domu zhas,
šly mimo tanečnice
a neviděly nás.
-------------------------------------------------------
Jak nástroj beze strun,
na který hraje čas.
A vešly do vichřice
všem větrům na pospas.
-------------------------------------------------------
Jako tvář mrtvého
již věnčí dlouhý vlas.
Ve světle okenice
se zachvel útlý pás.
-------------------------------------------------------
Vždy lže cos krásného
tvým očím vlastní hlas.
Šly mimo tanečnice
a neviděly nás.
-------------------------------------------------------
(Jablko z klína)

Rozbor
• jedná se o píseň - v době vzniku sbírky (1933) se do české poezie vracely pevné lyrické formy
• první dvojice veršů v každé sloce - téma času; absence lidského subjektu nebo jeho pouhá fragmentární přítomnost
• druhá dvojice veršů v každé sloce - téma existenciálního znejistění; zdůrazněna přítomnost lidského subjektu
• užití vyprázdněných, jarmarečních obrazů (obraz tanečnic) - ovšem užití aktualizované, rafinované
• v polovině básně nastává významový předěl - zatímco do této chvíle byl čas zobrazován jako cosi mámivě plynoucího, hojivého (přítel lun, čas hrající na nástroj), nyní je pojímán jako brána ke smrti (čas jako tvář mrtvého, čas jako lež)
• tento předěl je signalizován změnou rýmu - v prvních dvou slokách první verše končily na -un, v posledních dvou slokách končí na -ého
• jak nástroj beze strun; jako tvář mrtvého - přirovnání, mezi oběma je vztah binární opozice"

Poznámka

Rozbor je zpracován formou odrážek.
Znění básně a úryvky z ní jsou značeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6f02c663dfc.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
J_Seifert_Pulnoc_rozbor_13.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse