Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák - maturitní otázka

Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor hry Strakonický dudák Josefa Kajetána Tyla podle požadavků nové maturity z českého jazyka a literatury. V úvodu dodává obecnou literární charakteristiku díla, zmiňuje místo a dobu děje a přesunuje se k vlastnostem postav. Následně shrnuje děj hry, dotýká se hlavních motivů a probírá jazykové prostředky. Nechybí informace o prvním uvedení Strakonického dudáka a jeho vlivu.

Obsah

1.
Literární druh, žánr, směr
2.
Celková charakteristika
3.
Místo a doba děje
4.
Postavy
5.
Děj
6.
Myšlenka
7.
Jazyk a styl
8.
Okolnosti vzniku díla
9.
Vliv díla

Úryvek

"Literární druh: Drama
Literární žánr: Komedie, báchorka se zpěvy
Literární směr: Národní obrození

Celková charakteristika
- strakonický dudák je dramatická báchorka se zpěvy, v níž je skutečný svět prolínán s pohádkovými a romantickými motivy
- vypráví o velké lásce a o ceně vlastního domova, zároveň v mnohých rysech kritizuje vypočítavou morálku člověka těžícího ve vlastní prospěch

Místo a doba děje
- Děj se odehrává v Čechách (Jižní Čechy, okolí Strakonic) i zahraničí v 19. století

Postavy
Pantaleon Vocilka – bývalý student a potulný příživník, který hledá všemožný způsob, jak se lehce dostat k penězům
Kalafuna – veselý a dobrosrdečný muzikant s těšným vztahem k domovu, k české vlasti
Švanda – dudák, zpočátku nezkušený a důvěřivý propadá moci peněz, jimž dá přednost před svou láskou Dorotkou;
Dorotka – odvážná, samostatná, věrná, obětavá
Zulika - neohleduplná, má dojem, že peníze zmůžou vše
Rosava - trpí za syna, obětavá, milující oddaná matka
Trnka – Dorotčin otec
Lesana - panovnice nad lesními pannami, polednicemi a divými ženami
Alamir - ženich princezny

Děj
Lásce dudáka Švandy a Dorotky nepřeje Dorotčin otec z důvodu dudákova nejasného původy a chudoby. Švanda se proto vydává do světa vydělat peníze. Cestou mu víla Rosova očaruje dudy, které zaručí dudákovi úspěch a bohatství. Toho využije vychytraly Vocilka a pod jeho vlivem zapomíná Švanda na domov i na Dorotku, která se rozhodne v doprovodu muzikanta Kalafuny Švandu hledat. Střetnou se na dvoře princezny Zuliky, kde jsou oba kvůli intrikánovi Vocilkovi uvězněni a následovně vysvobozeni nadpřirozeným zásahem Švandovy matky, víly Rosavy, která je za svůj obětavý čin potrestána královnou vílou Lesanou vyhoštěním mezi divoženky do té doby, dokud nějaká dívka nevysvobodí Švandu projevem své věrnosti a statečnosti. Dorotka se po návratu domů na Švandu zlobí, ale poté, co zjistí, že byl o svatojánské noci poblouzněn lesními pannami, zachrání Švandu od smrti a společně se usmíří."

Poznámka

Zpracováno formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f7c636fe3b78.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
J_K_Tyl_Strakonicky_dudak_MO.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse