Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 503 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2717 prací zdarma.

Poradíme vám

Díla od autora: Franz Kafka

Životopisy spisovatele: Franz Kafka

Název Goodness Staženo

Franz Kafka: Proměna

Práce shrnuje základní životopisné informace o Kafkovi. Poté stručně popisuje děj knihy a uvádí úryvek z ní.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

1385x

Franz Kafka: Proměna

Tato práce se věnuje známému dílu Franze Kafky Proměna. Poměrně stručně shrnuje děj a základní myšlenku díla.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

1260x

Franz Kafka: Proces

Tato práce se věnuje známému dílu Franze Kafky Proces. Nejprve uvádí stručné údaje o knize, poté se zabývá samotným dějem příběhu a charakteristikou p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

1254x

Franz Kafka: Proměna

Práce velmi stručně popisuje děj povídky Proměna českého spisovatele Franze Kafky.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

727x

Franz Kafka - Proměna

Práce obsahuje stručný rozbor díla Proměna od Franze Kafky. Zaměřuje se na literární druh, žánr, život autora, děj i postavy díla. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura do 20. století

694x

Franz Kafka: Zámek

Práce seznamuje s dílem Zámek, jehož autorem je Franz Kafka.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století, Profi práce


648x

Franz Kafka: Amerika

Jedná se o stručný rozbor nedokončeného románu Franze Kafky Amerika. Autor popisuje hlavní dějové linie knihy a poté uvádí vlastní názory na jednotliv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

574x

Franz Kafka: Proměna

Práce seznamuje s dílem Proměna, jehož autorem je Franz Kafka.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století, Profi práce


527x

Franz Kafka: Proměna, Ortel

Práce seznamuje s knihami povídek Proměna a Ortel. Autorka nejprve přibližuje děj Proměny, hlavní postavy, které v ní vystupují (Řehoř Samsa, Markétka... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

325x

Franz Kafka: Proměna

Práce obsahuje popis děje Kafkovy povídky Proměna, který prokládá ukázkami z díla. Nechybí charakteristika hlavního hrdiny a vlastní názor.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura od 20. století


323x
1  2  3  »