Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Havlíček Borovský: Král Lávra

Karel Havlíček Borovský: Král LávraKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Havlíček Borovský

Životopisy spisovatele: Karel Havlíček Borovský

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce sleduje děj básně Král Lávra Karla Havlíčka Borovského a stručně charakterizuje její postavy. Dále postihuje umělecké a kompoziční prostředky, téma básně nebo život jejího autora. Dodává i ukázku z díla.

Obsah

1.
Údaje o knize
2.
Informace o autorovi
3.
Děj
4.
Postavy
5.
Téma
6.
Umělecké a kompoziční prostředky
7.
Aktuálnost, vliv
8.
Úryvek

Úryvek

"Název: Král Lávra
Autor: Karel Havlíček Borovský

Druh: poezie
Žánr: báseň
Inspirace: řecká a irská mytologie
Informace o autorovi: český básník a novinář, považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky, realista, politicky patří do tzv. 2. generace národních buditelů, motiv irské lidové pověsti. Mezi jeho díla patří kromě Krále Lávry například Tyrolské elegie, Obrazy z Rus, Epigramy nebo Křest svatého Vladimíra
Vznik díla: v době Národního obrození (1. polovina 19. století)

Obsah:
Irský král Lávra si nechává jednou ročně stříhat vlasy vybraným holičem, který je po své práci oběšen na šibenici. Jednoho dne si vybral král holiče Kukulína. Jeho rozmrzelá matka však zajde za králem a prosí ho, aby Kukulína nechal žít, že je její jediná opora po smrti jejího manžela. Král má dobré srdce a ženě vyhoví. Kukulín u však musí slíbit, že nevyzradí nikomu, co uvidí pod jeho vlasy při stříhání. Kukulín svůj slib splní, ale je z toho rozmrzelý a bez nálady. Matka ho pošle za poustevníčkem, ať mu poradí. Ten mu řekne, aby zašel za vrbou u Vikulova, pak prý že se mu uleví. Mladý hoch tak učiní a hned je mu lépe. Po krátké době se konalo na králově zámku hodování, na které byl pozváni čeští muzikanti. Po cestě však ztratí Červíček ze své basy kolíček. Ten si nahradí větvičkou z oné vrby. Při hraní začne basa prozrazovat tajemství, které do ní Kukulín pověděl. „Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec!“. Ten Červíčka vyhodil, ale nemohl však už nic dělat, tajemství bylo vyzrazeno, a tak se smířil s tím, že jeho lid ví o jeho chybičce. Od té doby se Kukulín stal jeho osobním Holičem a lidé ho měli rádi ještě víc.

Postavy:
Král Lávra: hodný, milující král, má rád své lidi, jediná jeho chyba je, že své holiče po ostříhání nechá oběsit
Kukulín: mladý hoch, holič, později Lávrův dvorní holič
Červíček: český muzikant, hraje na basu, která vyzradí královo tajemství

Motiv: irská lidová pověst
Téma: autor ukazuje, že nezáleží na zevnějšku, ale na tom, jak se člověk chová, jaké má vlastnosti a srdce
Charakteristika žánru, básnické útvary, jazyk: prvky poetismu, metonymie, kritika, jednoduché verše (rým a, b, c, b, d, d, b), satira, písňová forma, smírný konec, lidový humor, pohádkové motivy, na konci ponaučení (jako v bajce), chronologická kompozice, personifikace, archaismy,
Aktuálnost: Ze strany čtenářů bylo dílo velmi ceněno již v době vzniku, cenzurou však zakazováno pro jasnou kritiku Habsburské monarchie
Vliv: Dílo bylo zfilmováno a namluveno do poslechové podoby.

Úryvek:
„Není každá vrba
jako viklovská,
ani každá basa
jak červíčkovská:
a když tě co na jazyku svrbí,
našeptej to jen do staré vrby,
dceruško drahá!“"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x506b413070bd9.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
K_H_Borovsky_Kral_Lavra.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse