Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Klasicismus a osvícenství v literatuře - maturitní otázka 7/7

Klasicismus a osvícenství v literatuře - maturitní otázka 7/7


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v bodech shrnuje středoškolské poznatky z literatury spjaté s klasicismem a osvícenstvím. Nejprve je stručně popsána situace ve společnosti a daný směr. Následuje přehled literatury v jednotlivých zemích v podobě nejdůležitějších autorů a jejich děl. Nejvýznamnější autoři jsou představeni podrobněji a jejich stěžejní díla jsou stručně charakterizována. Předchozí část série maturitních otázek naleznete zde Středověká evropská literatura - maturitní otázka 6/7.

Obsah

1.
Klasicismus
1.1.
Francie
1.1.1.
Tragédie
1.1.1.1.
Pierre Corneille
1.1.1.2.
Jean Racine
1.1.2.
Komedie
1.1.2.1.
Moliére
1.1.3.
Bajky
1.1.3.1.
Jean de la Fontaine
1.2.
Itálie
1.2.1.
Carlo Goldoni
1.3.
Rusko
1.3.1.
Lomonosov
1.3.2.
Krylov
2.
Osvícenství
2.1.
Francie
2.1.1.
Charles Louis de Montesquieu
2.1.2.
Denis Diderot
2.1.3.
Voltaire
2.1.4.
Choderlos de Laclos
2.2.
Anglie
2.2.1.
Daniel Defoe
2.2.2.
Jonathan Swift

Úryvek

"1. Klasicismus
• 2. Polovina 17. Století – 1. Polovina 18. Století
• Francie – francouzština rozšířena mezi šlechtou a měšťanstvem, politické a hospodářské postavení
• Vynikající, vzorný
• Racionalismus
o Důraz na rozum
o Descartes – „Myslím, tedy jsem“ – rozumem lze dosáhnout poznání
o Cit je podřízen povinnosti a rozumu (x baroko)
o Pravda je měřítkem krásy
• Člověk – sféra veřejná, vlastnosti nepodmíněné prostředím a dobou
• Hrdina má rysy svých současníků
• Jednotné principy, pevný řád
• Drama – zásada 3 jednot – Aristoteles
• Žánry
o Vysoké
 Óda, epos, tragédie (nejvznešenější žánr)
 O vladařích, vojevůdce, vyšší vrstvy
 Rýmovaný verš – děj - antika
o Nízké
 Komedie, fraška, bajka, satira
 I lidové, neurozené postavy
 Verš i próza, náměty ze současnosti
• Vzor – antika
• Autoři neprojevují své osobní názory, vztah k problematice
• Báseň didaktická, popisná, moralistní vyprávění, esej, úvaha, veršovaná tragédie
1.1. Francie
• 17. Století, absolutismus Ludvíka XIV.
1.1.1. Tragédie
1.1.1.1. Pierre Corneille
o Cid
 Tragédie
 Veršovaná, vysokého stylu
 Starší středověký námět
 Drama lásky a cti
 Děj – polovina 11. Století
 Cid – udatný rytíř, boje s Maury
 Rodrigi (Cid) zabil otce své milé. Ta potlačí svůj cit, protože má smysl pro čest rodiny. Chce, aby byl Rodrigo potrestán.
 Rodrigo odčinil svou vinu udatností v boji
 Král nakonec řeší konflikt smírem
 Po roce, kdy Rodrigo bojuje za Španělsko se vysloví pro jejich sňatek
 Konflikt – láska a cit x povinnost a čest
 Stoupenec absolutismu
 Alexandrin – rýmovaný verš jambický
 Moderní tragédie – hrdina není ovládán osudem, ale stojí nad událostmi
1.1.1.2. Jean Racine
o Psychologické tragédie
o Cit x vášeň (egoistická)
o Vášeň ničí i blízké těch, kteří jí podlehnou
o Antické náměty, ale současné postavy
o Faidra
 Euripides
 Láska Faidry k nevlastnímu synovi, který ji odmítá
 Faidra ho chce nalákat na trůn
 Král se vrací, obžalovává syna a prosí ho, aby pomstil zločin
 Faidra se otráví a přizná
 Psychologie postav
 Racine dává vinu nepravé vášni"

Poznámka

Zpracováno ve formě odrážek.
Práce obsahuje gramatické chyby, překlepy a chybně psaná vlastní jména (záměna Poquelin za Paquelin, Kleantes za Kleantus, Harpagon za Harpagnon, Riza za Reka, Choderlos za Charlos, de Merteuil za de Mertuitte).

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e4e45dedc46f.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Klasicismus_a_osvicenstvi_v_lit.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse