Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Klasicismus, osvícenství, preromantismus - maturitní otázka

Klasicismus, osvícenství, preromantismus - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se věnuje období klasicismu, osvícenství a preromantismu. Definuje znaky těchto období, rozděluje klasicistické drama. Z autorů zmiňuje Moliéra, francouzské encyklopedisty, Goetha a Schillera. Konec práce je věnován krátkému popisu odborného stylu.

Obsah

1.
Klasicistické drama
2.
Preromantismus
3.
Osvícenství
4.
Klasicismus
5.
Literatura nízká
6.
Literatura vysoká
7.
Moliere
8.
Filozofický román
9.
Francouzští encyklopedisté
10.
Román v dopisech
11.
J.W. Goethe
12.
Fridrich Schiller
13.
Odborný styl

Úryvek

"MOLIERE

Psal dramata z měšťanského prostředí, zobrazoval Francii své doby. Kvůli jeho hře Tartuffe měl problémy s církví jelikož v ní odsuzuje pánbíčkářství (pokrytectví). Umírá při hře Zdravý nemocný na jevišti. Nový styl komedie Chytrý sluha hloupý pán. Komedie Misantrop, Lakomec, Tartuffe, Zdravý nemocný, Škola žen, Škola mužů, Don Juan.
Filozofický román:
Zakladatelem je Voltaire. Svěží, duchaplné kousavě ironické texty, zabývající se problémy doby.

Francouzští encyklopedisté:
První světová encyklopedie VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE na které se podílí více autorů: Voltaire, Diderot, Rousseau, D’Alamberte.
Denis Diderot: spisovatel, filozof, encyklopedista. Díla -Jeptiška (kritika církve a rodiny) Jakub Fatalista
Voltaire: spisovatel, filozof. Chytrými lidmy byl milován, hloupí se ho báli. Díla Candide (zesměšňování Johanky z Arku) Zavra, Brutus.

Román v dopisech:
Literární útvar tvořen dopisy (musí mít náležitosti dopisu) mezi dvěma nebo více osobami. Hlavním představitelem byl J.W. Goethe- Utrpení mladého Werthera.

J.W. Goethe
Narozen ve Frankfurtu, studoval práva, věnoval se právu, politice. Byl básník, prozaik, dramatik, měl výtvarný talent, zajímala ho hudba a příroda. Spolu se Schillerem založili politickou stranu Sturm und Drank (bouře a vzdor). Nejdříve psal lidové balady, hl. námětem děl je láska (nešťastná, nenaplněná)
Díla: Faust- rozsáhlá básnická skladba až o 1000 veršů, brána jako divadelní představení. Má 2 části- Faust a Markétka, Faust.
Román- Víléma Meisnera Léta učednická, Viléma Meisnera léta putovní, Utrpení mladého Werthera, Spřízněni volbou.
Proza- Ifigenie na Tauridě"

Poznámka

Práce obsahuje fotografii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a292d1c9b92c.zip (51 kB)
Nezabalený formát:
Klasicismus_osvicenstvi_preromantismus.doc (79 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse