Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Kristiánova legenda, Život sv. Václava a jejich srovnání

Kristiánova legenda, Život sv. Václava a jejich srovnání

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V této seminární práci jsou rozebírány a následně srovnávány dvě středověké legendy, Kristiánova legenda a Život sv. Václava, přičemž větší důraz je kladen na první jmenovanou. Autorka objasňuje historické souvislosti, zabývá se obsahem těchto děl a věnuje se také jejich stylistické stránce. Své názory opírá o konkrétní pasáže a citace z knih.

Obsah

1.
Úvod
2.
Žánr legendy
3.
Historický kontext
4.
Kristiánova legenda
4.1
Vznik
4.2
Stylistický a jazykový rozbor
5.
Život sv. Václava
5.1
Vznik
5.2
Stylistický a jazykový rozbor
5.3
Srovnání s Kristiánovou legendou
6.
Použité citace
7.
Bibliografie

Úryvek

"2. Žánr legendy
Tento žánr stál v popředí tvorby celého 10. a 11. století. Středověkou legendu můžeme charakterizovat jako veršovaný nebo prozaický epický útvar, který nemusí nutně vycházet z reality. Líčí život a skutky světců, přičemž důraz je kladen zejména na jejich zázraky, mučednictví a sebeobětování pro víru. Také pracují s předem danými schématy. Objevují se zde postavy z historie i postavy smyšlené, nejdůležitější je však zobrazení mravně příkladného ideálu. Středověké legendy Byly psány nejprve staroslověnsky, později latinsky a jejich ráz se měnil podle publika, kterému byly určeny – lidu, feudálům, kněžstvu. Sloužily také k předčítání, proto je jejich stavba jednoduchá a kompozice chronologická. Tento žánr zpočátku splýval s kronikou.

3. Historický kontext
Staroslověnské písemnictví se na našem území začíná poprvé objevovat v souvislosti s činností věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří roku 863 přišli na Velkou Moravu. V této době bylo pro společnost nejdůležitější šíření křesťanství a upevňování církevní organizace, proto byl vznik písemnictví nejvíce spjat s duchovenstvem. Nejstarší staroslověnské texty byly tedy rázu náboženského a bohoslužebného a sloužily ke glorifikaci příslušníků přemyslovského rodu. Přestože prostí lidé nejstarším dílům rozuměli, byla jim v podstatě cizí, protože po dlouhou dobu sloužila pouze společným zájmům vládnoucích feudálů a kněžstva.
Po zániku Velkomoravské říše bylo centrum státního a kulturního vývoje přesunuto do přemyslovských Čech, kde začala být v polovině 10. století staroslověnština vytlačována literaturou latinskou. První latinská díla byla opět převážně kněžského rázu, znovu se jednalo o legendy a jejich účel byl obdobný, jako účel prvních děl staroslověnských.
Staroslověnština už neplnila svou funkci jako na Velké Moravě, dostávala se do stále větší izolace a nakonec se stala záležitostí výhradně mnišskou. K procesu feudalizace a společenskému rozvoji naopak začala stále více přispívat literatura latinská, s jejíž pomocí chtěli feudálové vázat lid prostřednictvím náboženské ideologie. Tyto skutečnosti vedly také k tomu, že lidových prvků v latinské tvorbě přibývalo, kdežto v tvorbě staroslověnské naopak.
Staroslověnské písemnictví se ve velkomoravské oblasti udrželo až do konce 11. století, kdy došlo k potlačení slovanské bohoslužby i v Sázavském klášteře, který představoval centrum staroslověnské vzdělanosti. Jelikož byly v tomto období slovanské knihy ničeny, dochovalo se z této doby pouze velmi málo původních rukopisů. Zbytek tvorby je znám v opisech ruských a jihoslovanských."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19842
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse