Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Lion Feuchtwanger: Desdemonin dům

Lion Feuchtwanger: Desdemonin dům


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Lion Feuchtwanger

Životopisy spisovatele: Lion Feuchtwanger

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát pojednává knize šesti povídek Liona Feuchtwangera. Jedná se o tyto povídky: Odysseus a prasata, aneb znechucení z kultury, Dům v zelené ulici, Případ neurofyziologa dr. Bl., Neronova smrt, Wollstein, Po sezóně, drama – Ďábel v Bostonu, Vdova Capetová a studie Desdemonin dům. Autor blíže seznamuje s obsahem povídek Případ neurofyziologa dr. Bl., Po sezóně a Desdemonin dům. Závěr práce tvoří Feuchtwangerův historický paradox.

Obsah

1.
Stručný obsah knihy
2.
Povídka Případ neurofyziologa dr. Bl
3.
Povídka Po sezóně
4.
Povídka Desdemonin dům
5.
Feuchtwangerův historický paradox

Úryvek

"Desdemonin dům

Je to soubor šesti povídek- Odysseus a prasata, aneb znechucení z kultury, Dům v zelené ulici, Případ neurofyziologa dr.Bl., Neronova smrt, Wollstein, Po sezóně a dramat Ďábel v Bostonu a Vdova Capetová a studie Desdemonin dům.

Případ neurofyziologa dr.Bl.- je velmi zajímavou povídkou, pojednává totiž o vynálezu- přístroji na měření inteligence. Když se o tom dozvídá diktátor, začíná mu do kanceláře posílat své podřízené a nakonec přichází i on sám. Rozbor doktora tak vyčerpá, že umírá, a diktátor? Obálku nakonec roztrhá, nechce vědět pravdu a vystoupí na balkon s novým projevem..
(Str.48)
„Doktor Bl. Považoval diktátora za svým způsobem nadaného, nevychovaného klacka, jehož schopnosti ovšem používáním moci silně utrpěly.“
(Str.49)
„Rád bych vám ještě sdělil,“řekl diktátor, “abychom se vyhnuli omylům, jak chápu pojem inteligence.“ (...) „Rozumím tím schopnost třídit jevy světa podle jejich příčin a následků.“
(Str.53)
„Zde ležely uzamčeny jeho upomínky, drobnosti zcela bezvýznamné, patřící jen jemu. Miloval je, rád se v nich přehrabával, cítil se silnější, když si přímo tělesně uvědomoval spojení se svou minulostí.“

Po sezoně- je taktéž zajímavá povídka, i když jiným způsobem. Stárnoucí známý spisovatel se zajede zrekreovat k moři, kde ho nikdo nezná. Zamiluje se do mladičké dívky, která je na něj zlá a na konci spisovatel umírá.
(Str.80)
„Robert Wickersberg si byl vědom, že zájem, který o něho projevovaly ženy, platil zpravidla jen jeho činnosti, jeho jménu, jeho úspěchům a možná i jeho vlivu. Potěšilo ho, že pro tuhle dívku je pouze obyčejný pan Wickersberg a že se jí líbí i bez podstavce své slávy.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_litx0028.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Desdemonin_dum.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse