Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Lion Feuchtwanger: Goya čili Trpká cesta poznání

Lion Feuchtwanger: Goya čili Trpká cesta poznání


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Lion Feuchtwanger

Životopisy spisovatele: Lion Feuchtwanger

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text stručně seznamuje s románem Goya čili Trpká cesta poznání od německého spisovatele Liona Feuchtwangera. Zabývá se námětem díla, charakterizuje hlavní postavu a přibližuje hlavní myšlenku díla. Důraz je kladen na popis děje.

Obsah

1.
Námět díla
2.
Charakteristika hlavní postavy
3.
Hlavní motiv
4.
Popis děje

Úryvek

"Námětem románu Goya je Španělsko 18. století se svými politickými intrikami a skutečnými osobnostmi. Přestože autor vychází z historických událostí, ty mu slouží pouze jako výchozí bod. Využívá i nepodložených faktů, klepů, a v neposlední řadě také vlastní fantazie a znalostí lidské povahy, aby ve svém díle popsal člověka se všemi jeho tužbami i vášněmi.
Hrdinou knihy je královský malíř Francisco Goya, který ačkoliv se chce věnovat pouze svému malířskému umění, je vtažen do politických machinací. Goya je zde popisován jako muž plný vášně a napětí, muž, který dokáže na svých obrazech pracovat bez ustání ve dne i v noci, muž, který je odhodlán své dílo dovést k dokonalosti bez ohledu na nepřízeň okolí.
Hlavním motivem příběhu je milostný vztah dvorní dámy vévodkyně z Alby a královského malíře Goyi. Goya je v té době již dlouho ženatý a má několik dětí. Přesto však neustále touží po jiných ženách, které jsou mu zdrojem síly a inspirace. Jeho vztah s vévodkyní z Alby je však hlubšího charakteru. I přes rozdílné postavení a odlišnost povah k sobě tito dva lidé postupně nacházejí cestu a prožívají vztah plný hádek, rozporů, žárlivosti, ale i lásky a něhy. A právě skrze tento vztah Feuchtwanger popisuje Goyovu cestu poznání. Poznání lidské povahy, její proměnlivosti a vrtkavosti. Popisuje Goyovo vyzrávání, které se odráží i v jeho obrazech. A tak čtenář sleduje, jak se spolu s Goyou vyvíjejí i jeho obrazy, jak se učí zacházet se světlem, jak kombinuje barvy a jak se učí zachytit přelétavou lidskou povahu. Malíř tak postupně zobrazuje proměnlivost lásky, nadutost královské rodiny, lidskou hamižnost a nespoutanou radost ze života obyčejných lidí. Maluje svět, takový jaký skutečně je, ne takový, jaký ho chtějí vidět ostatní, za což si mnohdy vyslouží nepřízeň inkvizice.
Goyova životní cesta je pokryta mnoha těžkými zkouškami. Po smrti oblíbené dcery se dostavuje hluchota, která jej už provází po celý zbytek života. Děti mu umírají, dospělosti se dožívá pouze jediný syn. Nakonec umírá i manželka a Goya zůstává sám se svým uměním. Ke všemu ho stále sleduje inkvizice. Politická situace se mění ze dne na den. Královská rodina, v jejímž čele sedí panovník poznamenaný dlouhou degenerací svého rodu, již není schopen posoudit adekvátně stav země, a tak celou zemi řídí jeho manželka Marie Luisa s pomocí svého milence Manuela de Godoy. I ti však mezi s sebou mají spory, které se nutně projevují i v osudech země. A toto vše se Goya snaží zachytit na svých plátnech. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a49d9238932d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Lion_Feuchtwanger_Goya.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse