Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Literatura baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu - maturitní otázka

Literatura baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V maturitní otázce jsou zpracována témata barokní, klasicistní, osvícenské a preromantické literatury. V úvodu každé části autor popisuje charakteristické znaky dané doby. V další části se pak věnuje nejznámějším spisovatelům a jejich dílům. Zabývá se tak J. Á. Komenským, Moliérem nebo například J. W. Goethem a dalšími.

Obsah

1.
Baroko
1.1
Charakteristika
1.1.1
Architektura
1.2
Jan Ámos Komenský
1.2.1
Labyrint světa a ráj srdce
1.2.2
Velká didaktika
2.
Klasicismus a osvícenství
2.1
Charakteristika
2.2
Moliére
2.2.1
Tartuffe
2.2.2
Lakomec
2.2.3
Zdravý nemocný
2.3
Daniel Defoe
2.3.1
Robinson Crusoe
2.4
Jonathan Swift
2.4.1
Gulliverovy cesty
3.
Preromantismus
3.1
Charakteristika
3.2
Johann Wolfgang Goethe
3.2.1
Utrpení mladého Werthera
3.2.2
Faust
3.3
Antoine-Francois Prévost
3.3.1
Manon Lescaut

Úryvek

„a) Baroko
Baroko – umělecký směr, vznikl v 17. století v Itálii a rozvíjel se jako podpora katolické církve. Prosazuje Boha před člověkem, posmrtný život před pozemským a víru před poznáním.
Architektura: symetrická křivka, mohutné stavby a věže, sochy a malby – kostely, kláštery
Jan Ámos Komenský – narodil se na jižní Moravě (28. 3. 1592) => Mezinárodní den učitelů
- byl posledním biskupem jednoty bratrské a měl tragický soukromý život – smrt ženy a dětí, emigroval (Polsko, Uhry, Anglie, Švédsko) a zemřel v Nizozemí v Naardenu
- jeho humanistické pedagogické názory jsou uznávány po celém světě – „ Učitel národů“
- věřil v lepší budoucnost – „vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!“
Labyrint světa a ráj srdce – alegorický román – autor prochází městem složitým jako labyrint, na cestu se vydal, aby zjistil, co je pro něj nejlepší a tomu povolání se pak věnoval, při cestě ho doprovázel vševěd Všudybud, druhým průvodcem je Mánením, které symbolizuje přizpůsobení. Autor si nevybere žádné povolání a zjišťuje, že spokojenost může najít jen sám v sobě = ráj srdce
Velká didaktika - odborná kniha pro učitele jakými metodami učit a vychovávat – př. Důraz na praxi, na tělesnou výchovu, vyučování zdarma, poznávání přírody, vyučování pro všechny……
Napsal i praktické učebnice - Informatorium školy mateřské – rady matkám, jak připravit děti na školní výuku
- Svět v obrazech = Orbis Pictus – obrázkový vícejazyčný slovník
- Brána jazyků otevřená
- Škola hrou – prosazuj zábavnou formu vyučování, forma
divadelní hry

b) Klasicismus a osvícenství
Klasicismus – umělecký směr, jehož vzorem byla antika, vznikl v 19. století ve Francii. Převažuje rozum nad citem. Literatura se dělí na vysokou a nízkou
Osvícenství – myšlenkový směr, vznikl v 18. století ve Francii jako protiklad klasicismu
Znaky: 1. rozum a optimismus
2. svoboda a rovnost
3. kritika absolutismu a církve
Moliére- umělecké jméno nejvýznamnějšího francouzského autora komedií, které zesměšňovaly špatné lidské vlastnosti. Začínal jako herec u kočovného divadla a stal se ředitelem královského divadla v Paříži."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a5a39e0108c9.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Literatura_od_baroka_k_preromantismu.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse