Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Literatura doby husitské - maturitní otázka

Literatura doby husitské - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá českou literaturou doby husitské. Velmi stručně charakterizuje dobu, poté popisuje literární známé památky doby předhusitské, husitské a polipanské. Jmenuje hlavní představitele, a formou krátkých hesel vystihuje obsah jejich děl.

Obsah

1.
Úvod
2.
Doba předhusitská
3.
Doba husitská
4.
Doba polipanská

Úryvek

"Počátkem 15.stol. se vyhrocuje krize feudálního zřízení, hlavní příčiny krize jsou vidět v chybách církve, vzniká literatura nábožensko vzdělavatelská, rozvíjí se kazatelství a roste zájem o Bibli, ve které je hledán důvod pro uspořádání společenských stavů.

1, doba předhusitská
Autoři:
Matěj z Janova – autor učených latinských spisů
Konrád Waldhauser – kazatel, psal latinsky a německy pro bohaté publikum
Jan Milíč z Kroměříže – kázal česky pro chudé
Jan Štítný za Štítného ( 1335- 1409 ) – patřil k chudému rodu Benešoviců, pocházel z Jihu Čech, studoval v Praze, kde se usadil, vytvořil theologické a filosofické názvosloví
Díla: Knížky šestery o obecných věcech křesťanských – sborník traktátů
Pánóm – radí pánům,že mají panovat pro obecné blaho podle práva, nikoliv pro svůj prospěch podle své vůle
Řeči besední, sváteční a nedělní

2, doba husitská – literatura je spjata s husitským revolučním hnutím, je dovršeno počeštění a demokratizace, v literárních žánrech se upouští od legendy, rytířského eposu, dramatu, i lyriky, rozvíjí se píseň, traktát, satira i kronika
Díla: Jistebnický kancionál (Jistebnice u Tábora – místo nálezu, v pol. 15.stol.) sborník duchovních písní, většina má bojovné téma
- Ktož jsú boží bojovníci – úkolem bylo povzbudit husity a připomenout jim jejich povinnost v boji
- Povstaň, povstaň, veliké město pražské – vyzívá k boji proti císaři Zikmundovi
- Budyšínský rukopis - husitská poezie, tři skladby
- Hádání Prahy s Kutnou Horou – alegorický spor, v niž Praha představuje husitství a Kutná Hora Řím

Mistr Jan Hus ( 1371 – 1415 ) – pocházel z Husnice u Prachatic, jako učitel psal latinsky, od roku 1402 kázal v Betlémské kapli, kritizoval bohaté církevní hodnostáře, kázání poslouchali lidé, měšťané a nižší šlechta, kazatelna byla pro něj veřejnou tribunou, vystudoval univerzitu, kde později působil jako profesor a rektor, zjednodušil pravopis tzv. diakritický pravopis, odstranil zpřešky, zavedl tečky ( nabodeníčka ), pro učence psal latinsky, pro publikum domácí česky, roku 1412 vystoupil proti kramaření s odpustky a proto byl papežem dán do klatby, Václav IV ho přestává podporovat, roku 1414 byl pozván císařem Zikmundem do německé Kostnice ke koncilu, kde byl nařčen z kacířství a následně uvězněn. Dna 6.7.1415 byl upálen."

Poznámka

Obsahuje pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4926e05fb8655.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
MO_liter_doby_husit.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse