Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Literatura doby husitské - maturitní otázka 3/15

Literatura doby husitské - maturitní otázka 3/15

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka, která se zabývá literaturou Husových předchůdců, jeho samotného i jeho následovatelů a také nastiňuje společenskou situaci této doby. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Středověká literatura - maturitní otázka 2/15, následující Renesanční literatura v Evropě - maturitní otázka 4/15.

Obsah

1.
Doba předhusitská (1370 - 1390)
1.1
Konrád Waldhauser
1.2
Jan Milíč Z Kroměříže
1.3
Matěj Z Janova
1.4
Tomáš Štítný (ze Štítného) (± 1333 - 1401/9)
2.
Husitství (poč. 15. stol. -1434)
2.1
Jan Hus (1371 - 1415)
2.2
Petr Z Mladoňovic (? - 1451)
2.3
Vavřinec Z Březové (Asi 1370 - 1437)
2.4
Husitská kronika
2.5
Budyšínský rukopis (pol. 15. stol.)
2.6
Žižkův vojenský řád
3.
Doznívání husitství (asi 1434 - 1471)
3.1
Petr Chelčický (± 1390 - 1460)
4.
Poděbradská doba
4.1
Jednota bratrská
4.2
Deník panoše Jaroslava (60. léta 15. století)
4.3
Cestopis Václava Šaška z Bířkova (60. léta 15. stol.)

Úryvek

“husitství (poč. 15. stol. -1434)
- Čechy, kromě katolických pánů, vypověděly poslušnost
- moci církevní vlastním pojetí náboženství  program čtyř pražských artikulů z roku 1421
- moci světské - nepřiznáním následnického práva Zikmundovi
- 1434 - bitva u Lipan
- 1436 - kompaktáty - povoleno kališnické vyznání a nástup Zikmunda na český trůn
- 1419 - 1434(6) - husitské hnutí vyvolané popravou J. Husa
- v literatuře - zúžení počtu žánrů, téměř vymizela duchovní i světská epika, nerozvíjí se drama ani světská lyrika, mizí umělecky složitější literatura
- do popředí se dostává publicistická funkce literatury
- rozvíjí se kázání, traktáty, písně, satirické písně, kroniky
- probíhá laicizace literatury a její počešťování
- čeština proniká i do bohoslužby
- Betlémská kaple - postavena díky žákům J. Milíče
- určena českým kázáním
- nadace pro dva české kazatele
- od r. 1402 - hl. kazatel - Jan Hus

JAN HUS (1371 - 1415)
- narodil se pravděpodobně v Husinci u Prachatic
- odchází studovat na KU svobodná umění a bohosloví
- 1393 - získal titul bakalář
- 1396 - mistr svobodných umění (dnes ing., mgr.)
- 1400 - profesor, byl vysvěcen na kněze
- 1402 - kázal v Betlémské kapli, jeho kázání obsahovala konkrétní kritiku církve
- 1409 - vydán Dekret kutnohorský - cizinci na KU jeden hlas, češi 3  odliv cizích prof.
- zvolen rektorem
- 1411 - 12 - vyvrcholení kritiky církve
- 1412 - veřejně odsoudil prodávání odpustků vyhlášené papežem  nad Husem byla vyhlášena klatba a nad Prahou interdikt  odchází, kázal na Kozím Hrádku
- 1414 - dostává průvodní list od císaře Zikmunda  vypravil se do Kostnice na koncil, kde chtěl obhájit své učení, neumožnili mu slyšení, báli se jeho učení, protože bylo pravdivé, chtěli aby své učení odvolal
- únor 1414 - uvězněn
- 6. 7. 1415 - upálen jako kacíř
- dílo - psal - latinsky - pro kněží, vzdělance, učence a zahraničí
- česky - pro „domácí publikum“

De ecclesia
- český název: O církvi
- hlavní spis obžaloby v Kostnici
- z Bible přirovnává církev k lidskému tělu - hlavou je Ježíš, církve jsou údy
- na základě Bible dokazuje, že hlavou církve je Ježíš ne papež  vyvozuje, že křesťan nemusí poslouchat papeže nebo kněze, jestliže jsou jejich tvrzení v rozporu s Biblí, každý křesťan má právo kontrolovat církevní učení a správnost papežských nařízení
- Hus se dále považuje za křesťana když byl z oficiální církve vyloučen

O šesti bludiech (1413)
- obsahuje podobné myšlenky jako dílo De ecclesia
- tento traktát vyšel latinsky i česky
- věřící nemají poslouchat svoje představené jen kvůli funkci, mají zkoumat co káží, zda je to pravda (biblické), v opačném případě nemusí poslechnout

Knížky o svatokupectví (1413)
- traktát, česky psaný
- kritika nespravedlivého obohacování duchovenstva, přerůstá v kritiku celé společnosti
- navrhuje řešení - trestání svatokupců, volba spravedlivějších kněží, kontrola církevní správy
- psáno formou dialogu, pokládá zde řečnické otázky

Dcerka (1412)
- spis o výchově ženy, zabývá se tématem manželství

Výklad viery, desatera a páteře (1412)
- vysvětluje tři základní pilíře křesťanské víry:
- vyznání víry, desatero božích přikázání, modlitba „otče náš“

Postila (1413)
- název pochází z post illa verba = po oněch slovech (slovech evangelia)
- soubor 59 nedělních kázání psaných formou traktátů
- 8 až 10 veršů z evangelia a pokračuje jejich výkladem
- i zde kritizuje církev

Listy (1414 - 15)
- dopisy z Kostnice
- adresovány křesťanům a české společnosti

O českém pravopise = De ortographia bohemica
- zavedl diakritický pravopis místo spřežkového
- autorství není stoprocentně dokázáno

- nekompromisní postup církve proti Janu Husovi vyvolal společenské napětí a posléze revoluční bouře a také řadu písemných protestů a reakcí na smrt Jana Husa
Stížný list českých a moravských pánů do Kostnice (1415)
- sjednocení většiny české a moravské šlechty proti rozhodnutí kostnického koncilu
- stvrzen více než 450 pečetěmi

- Husovy názory rozvíjel Jeroným Pražský a Jakoubek ze Stříbra - kázal v Betlém. kapli po r. 1414"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13959
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse