Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Literatura inspirovaná okupací a 2.světovou válkou - maturitní otázka

Literatura inspirovaná okupací a 2.světovou válkou - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka uvádí téma literatura inspirovaná okupací a 2.světovou válkou. Vyjmenovává spisovatele a jejich díla. Nejdříve se věnuje tvorbě poezie, poté próze.

Obsah

1.
Poezie
1.1.
Jaroslav Seifert
1.2.
Vilém Závada
1.3.
František Hrubín
1.4.
Vítězslav Nezval
1.5.
Vladimír Holan
2.
Próza
2.1.
Julius Fučík
2.2.
Jan Drda
2.3.
Marie Pujmanová
2.4.
Egon Hostovský
2.5.
Adolf Branald
2.6.
Jiří Weil
2.7.
Josef Škvorecký
2.8.
Jan Otčenášek
2.9.
Karel Ptáčník
2.10.
Arnošt Lustig
2.11.
Ladislav Fuks
2.12.
Ladislav Grosman
2.13.
Ota Pavel
2.14.
Bohumil Hrabal

Úryvek

"B) Próza
Léta nacistické okupace se stala námětem řady děl českých prozaiků. Na rozdíl od poezie reagovala próza s určitým časovým odstupem, na druhé straně čerpá z tohoto historického období do současnosti.
Julius Fučík – světovou proslulost získal texty, které vyšly pod názvem Reportáž psaná na oprátce, byly psány ve vězení a propašovány ven, o autentičnost se však množí pochybnosti.
Jan Drda – Němá barikáda – snaha zachytit časový úsek od okupace až po osvobození z pohledu různých společenských vrstev.
Marie Pujmanová – navázala na svůj román Lidé na křižovatce dalšími dvěma Hra s ohněm a Život proti smrti. V obou sleduje osudy lidí z románu Lidé na křižovatce během okupace. Nemohou však umělecky konkurovat prvnímu románu trilogie. Patrný je i vliv komunistického vidění světa.
E.Hostouský – pocházel ze židovské rodiny, což se odrazilo v jeho tvorbě. V románu Cizinec hledá byt vylíčil život židů a emigrantů.
A.Branald – ve svých románech Severní nádraží a Lazaretní vlak čerpal z vlastních zkušeností železničáře.
J.Weil – Život s hvězdou – jeho protagonistou je bývalí bankovní úředník prožívající svou hodinu pravdy, zkoušky v atmosféře protektorátní Prahy. Rozhodujícím činem osobní vzpoury řeší tento Žid problémy pasivity a osamocenosti.
Josef Škvorecký – jeho román Zbabělci, je autobiografickým dílem o posledních dnech války. V centru vypravěčovi pozornosti jsou jeho přátelé, jejichž statečné chování je v kontrastu s jinými osobami, kteří statečné chování pouze předstírají. Povídkový soubor Sedmiramenný svícen věnuje židovské tématice.

V 60.letech se rozvíjí literatura vracející se k období okupace spíše s psychologickou tématikou.

Jan Otčenášek – o mileneckém vztahu chlapce a židovské dívky a okupace vypráví jeho novela Romeo, Julie a tma.
K.Ptáčník – jeho prvotina Ročník jedenadvacet je román z válečných let. Osu děje tvoří příběh lásky mezi Čechem Honzíkem a Němkou Kathe.
A.Lustig – jeho tvorba je poznamenána autobiografickými zážitky z 2.světové války. V románu Démanty noci popisuje psychiku lidí postavených do mezních situací koncentračního tábora. Zobrazuje okamžiky, v nichž se zdánlivě nic neděje a v nichž s přece rozhoduje o životě a smrti."

Poznámka

Práce obsahuje věcné chyby - K. Polášek má být K. Poláček, E.Hostouský má být Egon Hostovský.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x497612bf97400.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Literatura_inspirovana_okupaci_MO.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse