Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Literatura - maturitní otázky

Literatura - maturitní otázky

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text obsahuje znalosti, které jsou vyžadovány u maturitní zkoušky z literatury. Jedná se o jakousi osnovu, která seznamuje s nejstarší literaturou a českou literaturou z let 863 - 1781. Text pouze zkratkovitě, bez důležitých detailů, popisuje počátky slovesného umění, mimoevropské literatury, antickou a středověkou literaturu. Z české literatury zmiňuje významná díla, i vybrané autory. U nás najdete také druhou a třetí část vypracovaných okruhů: Česká-literatura-renesanční-a-humanistická- maturitní otázky Balada-romantismus-a-historické-náměty- maturitní-otázky

Obsah

1.
Nejstarší literatura
1.1.Počátky slovesného umění
1.1.1.
Nepsaná slovesnost
1.1.2.
Lidová slovesnost - folklór
1.1.3.
Psaná slovesnost
1.2.
Starověké mimoevropské literatury
1.2.1.
Písemnictví mezopotamské
1.2.2.
Bible
1.2.3.
Písemnictví egyptské
1.2.4.
Písemnictví indické
1.2.5.
Písemnictví čínské
1.3.
Antická literatura
1.3.1.
Řecká literatura
1.3.2.
Římská literatura
1.4.
Středověká literatura evropská
1.4.1.
Hrdinská epika
1.4.2.
Rytířská epika
1.4.3.
Dvorská lyrika
1.5.
Středověká mimoevropská literatura
1.5.1.
Arábie
2.
Česká literatura 863 - 1415
2.1.
Písemnictví staroslověnské
2.1.1.
Vznik česky psané literatury
2.1.2.
Předhusitská a husitská literatura
2.2.
Písemnictví staroslověnské – polovina 9.století
2.2.1.
Proglas
2.2.2.
Panonské legendy
2.3.
Období zápasu dvou kultur
2.3.1.
Staroslověnská tvorba
2.3.2.
Latinská tvorba
2.4.
Krátké období vítězství latiny a pronikání češtiny
2.4.1.
Dějepisná próza (Kronika česká)
2.4.2.
Pronikání češtiny (Svatořehořské glosy)
2.4.3.
Vznik česky psané literatury
2.4.4.
Literatura 14.století (Alexandreis, Dalimilova kronika)
2.4.5.
Literatura doby Karlovy (Legenda o sv.Prokopu, Život sv.Kateřiny, Mastičkář, filozofská próza, Hradecký rukopis, poezie žákovská, Tristan a Izolda, Trójanská kronika)
2.5.
Předhusitská a husitská literatura
2.5.1.
Předchůdci Husovi (Tomáš Štítný ze Štítného,)
2.5.2.
Jan Hus
3.
Česká literatura 1415 - 1781
3.1.
Literatura v době husitských bojů
3.1.1.
Jistebnický kancionál
3.1.2.
Žižkův vojenský řád
3.1.3.
Vavřinec z Březové
3.2.
Literatura doby polipanské
3.2.1.
Petr Chelčický
3.3.
Renesance
3.3.1.
Charakteristiky doby
3.3.2.
Teologie
3.3.3.
Evropská Renesance (Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarka, Francois Villon, Francois Rabelais, Miguel de Cervantes y Saavedra,William Shakespeare)


Úryvek

"Lidová slovesnost se stala vzorem pro literaturu v období pobělohorském a obrozeneckém.
INSPIRACE:sběratelé lidové slovesnosti- F.L.Čelakovský, K.J.Erben
c) Psaná slovesnost
Starověké mimoevropské literatury
(4.tis.př.n.l.- 1.tis.př.n.l.)
1.PÍSEMNICTVÍ MEZOPOTÁMSKÉ:
- klínové písmo vyrýváno trojhranným rydlem do hlíněných destiček
EPOS: rozsáhlá epická báseň zpravidla vážného obsahu, zahrnuje hrdinské skutky
Epos o Gilgamešovi
- vypráví o hrdinovi Gilgamešovi ( byl ze 2/3 bůh a z 1/3 člověk ) chtěl překonat lidský úděl ( smrt ) a dosáhnout nesmrtelnosti, bohové se vzbouří a chtějí Gilgameše zkrotit, posílají za Gilgamešem Enkidua ( byl z 1/2 člověk a z 2/2 zvíře ), Gilgameš Enkidua oslabil, nakonec spolu vykonali mnoho hrdinských skutků
- Epos o Gilgamešovi se datuje na rok 2800 př.n.l.
- mj. je v něm líčena potopa světa
- stal se vodítkem pro bibli
2.BIBLE
- z řeckolatinského slova BIBLIA, v církevní terminologii PÍSMO SVATÉ nebo PÍSMO
- kniha knih, základem vzdělanosti
- soubor posvátných knih křesťanské církve
- dělí se na Starý zákon a Nový zákon
STARÝ ZÁKON
- 45 knih
- napsán hebrejsky, 3 st.př.n.l.přeložen do řečtiny
- výklad nejstarší historie lidstva až po příchod Mesiáše
- 3 části: Tóra - knihy Mojžíšovy (5)
soubor Proroků
svaté spisy - např. Píseň písní (Šalamounova)
NOVÝ ZÁKON
- 27 knih
- sepsán řecky
- obsahuje: 4 EVANGELIA: MATOUŠ, MAREK, LUKÁŠ, JAN
- zachycen pohled na život a působení J.KRISTA 33
SKUTKY APOŠTOLŮ
- skutky prvních Kristových učedníků
EPIŠTOLY
- listy apoštolů
APOKALYPSU
- poslední kniha Nového zákona obsahující proroctví o konci světa
- zjevení apoštola JANA
JIDÁŠ- apoštol, který zradil J.K.
APOKRYF O JIDÁŠOVI- není celý dochován
APOKRYF: podvržený spis

MADONA- panna Marie s děťátkem
PIETA- moment, kdy je Kristus snímán z kříže a dáván matce do klína
Do latiny byla celá bible přeložena okolo r.400 sv. Jeronýmem, tento překlad, zvaný vulgáta, je oficiálním zněním bible v římské církvi."

Poznámka

Jedná se o osnovu k maturitním tématům.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17622
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse