Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Literatura na přelomu 19. a 20.století - maturitní otázka

Literatura na přelomu 19. a 20.století - maturitní otázka

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato otázka se skládá ze dvou částí. První se věnuje světové tvorbě. Autorka nejprve charakteerizuje jednotlivé umělecké proudy, které na přelomu století vznikaly. Následuje výpis autorů a děl podle zemí. Druhá rozsáhlejší část popisuje vývoj české moderny a dekadence. Mimo výčtů autorů, děl a jejich témat, popřípadě dějů, také popisuje roli jednotlivých vůdčích osobností Moderny a dekadence u nás.

Obsah

1.
Charakteristiky proudů
1.1
Symbolismus
1.2
Impresionismus
1.3
Dekadence
2.
Prokletí francouzští básníci
2.1
Charles Baudelaire (Květy zla, Zdechlina, O já tě zbožňuji)
2.2
Paul Verlaine (Písně beze slov, Saturnské básně)
2.3
Artur Rimbaud (Opilý koráb, Samohlásky, Huminace)
2.
Anglie
2.1
Oscar Wilde (Obraz Doriana Graye, Jak je důležité míti Filipa, Šťastný princ a jiné pohádky, Ideální manžel)
3.
USA
3.1
Walt Whitman (Stébla přírody)
4.
Německo
4.1
Rainer Maria Rilke (Kniha hodin, Nové básně, Sonety Orfeovi)
5.
Rusko
5.1
Alexandr Alexandrovič Blok (Dvanáct, Verše o krásné dámě)
6.
Česká moderna
6.1
Manifest
6.2
Josef Svatopluk Machar (Comfiteor I.,II.,III., Čtyři knihy sonetů, Tristium Vindobona, Zde by měly kvést růže, Magdalena, Svědomím věků, Boží bojovníci, Satirikon)
6.3
Antonín Sova
6.3.1
Impresionistické sbírky (Květy intimních nálad, Z mého kraje, Soucit a vzdor, Zlomená duše)
6.3.2
Symbolistické sbírky (Ještě jednou se vrátíme, Údolí nového království, Krvácející bratrství, Zpěvy domova)
6.3.3
Próza a romány (Ivův román, Pankrác Budecius kantor, Výpravy chudých)
6.4
Otokar Březina (Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé chrámu, Ruce, Hudba pramenů, Skryté dějiny)
6.5
Karel Hlaváček (Sokolské sonety, Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna)
7.
Dekadentní spisovatelé
7.1
Arnošt Procházka (Prostibolo duše)
7.2
Jiří Karásek ze Lvovic (Sodoma, Zazděná okna, Kniha aristokratická, Sexus necans)
8.
Literární kritika¨
8.1
František Xaver Šalda (Boje o zítřek, Duše a dílo, O nejmladší poezii české, Šaldův zápisník, Loutky a dělníci boží, Dítě, Zástupové, Mácha snivec a buřič)
9.
Generace buřičů
9.1
Fráňa Šrámek
9.1.1
Básnická tvorba (Života bído přec tě mám rád, Modrý a rudý, Splav, Rány růže)
9.1.2
Próza (Prvních jedenadvacet, Stříbrný vítr, Tělo, Žasnoucí voják)
9.1.3
Drama (Léto, Měsíc nad řekou)
9.2
František Gellner (Po nás ať přijde potopa, Radosti života)
9.3
Karel Toman (Pohádky krve, Torzo života, Melancholická pouť, Měsíce, Stoletý kalendář)
9.4
Viktor Dyk (I porta inferi, Síla života, Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice, Válečná tetralogie, Devátá vlna, Milá sedmi loupežníků, Krysař, Zmoudření dona Quijota)
9.5
Stanislav Kostka Neumann (Apostrofy hrdé a vášnivé, Jsem apoštol nového žití, Satanova sláva mezi námi, Sen o zástupu zoufajících, Kniha lesů,vod a strání, Nové zpěvy, Rudé zpěvy, Francouzská revoluce, Dějiny ženy, Dějiny lásky, Láska, Srdce a mračna, Sonáta horizontálního života, Bezedný rok, Zamořená léta, Válčení civilistovo, Stříbrný jelec)
9.6
Petr Bezruč (Slezské písně, Kantor Halfar, Maryčka Magdonova)

Úryvek

„ČESKÁ MODERNA
moderna=označení pro moderní lit.proudy z konce 19.st. u nás 90.léta 19.st. – nové um.směry (symbolismus, dekadence,impresionismus)
- na konci 19.st.rozvoj automobilizmu(1 československý automobil Prazdent-Laurent a Klement
- rozvoj filmové tvorby – Jan Kříženecký
- v roce 1895 vychází v časopise Rozhledy Manifest české moderny:sdružil na krátkou chvíli mladé začínající umělce, kteří vytvořili lit.skupinu,kt.pracovala velice krátce, ptže každý z nich byl individualista a vydal se svojí lit.cestou
-v manifestu vyjádřili politický a umělecký program:
1)snahu získat všeobecné hlasovací právo
2)zrovnoprávnění žen
3)svoboda umění – lit.nemá sloužit politickým zájmům a měšťácké společnosti
4)rozvíjet novou lit. vědu a to lit. kritiku
5)každý autor má právo na individuální osobní přístup k lit.tvorbě
-na manifestu se podíleli: Josef Svatopluk Machar, František Xaver Šalda, Antonín Sova,Vilém Mrštík, Josef Šlejhar
- na konci 19.st. se sdružili autoři kolem nově vycházejícího časopisu MODERNÍ REVUE, kt. sdružoval dekadenty- Jiří Karásek ze Lvovic, Karel Hlaváček, Arnošt Procházka
Josef Svatopluk Machar:vůdčí osobnost české moderny, přítel T.G.M. , jeho lit.tvorba byla ještě ovlivněna realismem, žil ve Vídni,po vzniku ČSR se vrací zpět
Comfiteor I.,II.,III.:1.sb. z latinského názvu=Zpovídám se, společenská a politická lyrika, výsměch dívkách z měšťanské společnosti, obsahuje báseň ANTICKÁ KRÁSKA:vzpomíná na 1 lásku,kt. ho okouzlila svou krásou, pozval ji na operu a ona ho šokovala tím, že si dala o přestávce párek s křenem, kritika měšťanských charakterů
Čtyři knihy sonetů:běžný život čes.politiků a společnosti
Tristium Vindobona:žalozpěvy z Vídně, stesk po vlasti a domově=vlastenecká poezie
Zde by měly kvést růže:veršované epické básně, týkají se nerovného postavení mužů a žen,ženy jsou závislí na svých mužích, starají se o domácnost, děti a hospodářství, bývají romanticky založené-romantika končí uzavřením manželství, nejsou šťastné, muži chodí do hospody, jsou jim nevěrní a občas je i bijí, obsahuje báseň TETA:rozhovor tety Sáry a mladé Líny, teta je v manželství nešťastná, muž umírá, chce jít s Línou do ND na hru o lásce
Magdalena:veršovaný román o prostitutce Lucy, seznámí se s Jiřím a ten si ji odvádí na malé město, Jiří pochází ze zámožné rodiny, místní obyvatelé Lucy pomlouvají, ptže zjistí co dělala, nechtějí se s ní bavit ani stýkat, Jiří kandiduje na poslance mladé české strany, Lucy mu nechce stát v cestě jeho polit.kariéry a vrací se zpátky do nevěstince->zde je mnohem šťastnější, morálka mezi prostitutkami je mnohem větší a lepší než mezi obyvateli města
Svědomím věků:básnický cyklus,kt.tvoří 9 sb., obsahuje např. sbírky : Jed z Judey, V záři helénského slunce, inspiroval se Viktorem Hugem a jeho Legendou věků, Jaroslavem Vrchlickým a jeho Zlomky epopeje, porovnává dobu antickou a středověkou, středověk přináší křesťanství,ale antika přinesla rozvoj věd a umění, svobodu člověku, středověk je poznamenán náb. přinášel lidem utrpení a stádání
Boží bojovníci satirické sb.satira tehdejší spol
Satirikon ečnosti a politiků“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19383
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse