Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Literatura národního obrození - maturitní otázka

Literatura národního obrození - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se věnuje literatuře Národního Obrození. Zabývá se fází obrannou, i ofenzivní. Uvádí rozdíly mezi nimi. Jmenuje významné autory, a stručně charakterizuje jejich známá díla.

Obsah

1.
Fáze obranná
1.1.
Bohuslav Balbín
1.2.
Josef Dobrovský
1.3.
Václav Matěj Kramerius
1.4.
Václav Thám
2.
Fáze ofenzivní
2.1.
Josef Jungmann
2.2.
František Palacký
2.3.
Pavel Josef Šafařík
2.4.
Jan Kollár
3.
Rukopis královedvorský, Rukopis zelenohorský

Úryvek

"Václav Thám (1765 – 1816)
Herec, dramatik a režisér v Boudě – také její spoluzakladatel (= vlastenecké divadlo, které v roce 1786 vybudovala česká divadelní společnost). Položil základy českého básnictví, vydal almanach Básně v řeči vázané – básně antických autorů, chtěl dokázat, že český jazyk je stejně dobrý jako jiný. Překládal hry z němčiny, historické hry – Břetislav a Jitka, Švédská vojna v Čechách.

2. Fáze ofenzivní: od počátku 19.století do konce 20.let 19.stoleté – dochází ke všestrannému rozvoji češtiny

Josef Jungmann (1773 – 1847)
Vystudoval filosofii a práva a stal se učitelem na gymnáziu. Zabýval se překladatelskou činností, byl první, kdo psal své spisy česky. Věřil, že se čeština vyrovná všem ostatním vyspělým jazykům. Vytvářel novotvary. Ostře vystupoval proti poněmčování škol a úřadů, významný překladatel (epos Ztracený ráj – Milton, a povídky Alata – Chateabriand). Hlavní úkol viděl v obohacování slovní zásoby češtiny. Slovárna = slovník. Tvoří slova neodpovídající českému jazyku. Dílo:
- Slovník česko – německý – má pět dílů, které obsahují kompletní přehled české slovní zásoby.
-Slovesnost – učebnice české literatury a připojenou čítankou.
- Historie literatury české – vychází z Dějin Dobrovského, jehož jádrem se stal knihopis.

František Palacký (1798 – 1876)
Významný historik a politik, zastánce liberalismu, organizátor českého jazyka, položil základy českého dějepisectví, zajímal se o dějiny českého národa, založil Matici českou pro vydávání vědeckých knih. Dílo:
- Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě – obsahuje pět dílů. Od roku 1836 tyto díly vycházely německy a od roku 1848 česky. Pojednávají o událostech od roku 1526, kdy na český trůn nastupují Habsburkové.

Pavel Josef Šafařík (1795 – 1861)
Zabýval se vývojem literárních dějin a slovanských jazyků, stal se následníkem Dobrovského. Dílo:
- Slovanské starožitnosti – jeho životní dílo, které se zabývá dějinami Slovanů od nejstarších dob až do konce 10.století. Podstatou díla je, že Slované jsou stejnými obyvateli Evropy jako Řekové, Římani a nebo Germáni, a že se podíleli na vzniku evropských kultur. Tím pádem není správné dívat se na ně jako méněcenné."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4978988444210.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
MO_liter_NO.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse